Asenizatoru reģistrēšana asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā

Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija”

Īss apraksts

Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta šajos noteikumos Nr. 5 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā” noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Ventspils valstspilsētas pašvaldības izveidotajā asenizatoru reģistrā.

Asenizatoru reģistrs pieejams ŠEIT.

Saņēmēji

Jebkura persona

Termiņš

Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi dokumenti.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ekonomikas un iepirkumu nodaļas vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Atgādinājums

Asenizatoram ir jāatbilst šādām prasībām: 1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu; 2.iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 3.jābūt noslēgtam līgumam ar pašvaldības norādīto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par notekūdeņu un/vai nosēdumu pieņemšanu.

Brīdinājums

Līdz kārtējā gada 1. martam nepieciešams iesniegt PSIA “ŪDEKA” rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu saskaņā ar reģistra uzturētāja sagatavoto veidlapu, iesniedzot to klātienē, nosūtot pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija”

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture