Atbalstīts projekts par papildu energoefektīva LED apgaismojuma uzstādīšanu Ventspils pilsētas ielās

1

Nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas Ventspils publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, SIA “Vides investīciju fonds” ir atbalstījis Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Komunālā pārvalde” projekta iesniegumu par papildu 601 apgaismes lampu nomaiņu pilsētā.

Ventspilī joprojām turpinās martā uzsāktie apgaismojuma infrastruktūras uzlabojuma darbi, kā ietvaros vairāk kā 180 dažādu ielu posmā tiek uzstādīti 1500 gab. energoefektīvi LED gaismekļi, aizstājot 70W nātrija spuldzes ar 20-35W LED gaismekļiem. Lai mazinātu pilsētas apgaismojuma elektroenerģijas patēriņa ikgadējās izmaksas, kā arī lai vienlaikus pilnveidotu pilsētas infrastruktūru, Ventspils pašvaldība šim mērķim 2023.gadā piešķīra finansējumu 330’000 eiro apmērā.

Papildus šiem darbiem tika apstiprināts un noslēgts līgums par projekta Nr. EKII-7/2 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu. Projekta ietvaros paredzēts nomainīt vēl papildu 601 gaismekli uz energoefektīviem LED gaismekļiem 23 ielu posmos, kā piemēram, Sarkanmuižas dambī, Raiņa ielā, Ģertrūdes ielā, Andreja ielā, Bērzu ielā, Kuldīgas ielā, Zvaigžņu ielā, Talsu ielā, Dzintaru ielā, Usmas ielā un citur. Paredzēts, ka šī projekta īstenošanas rezultātā tiks samazināts 33,17t CO2/gadā CO2 emisiju izmešu daudzums, ietaupot 304,32 MWh/gadā elektroenerģijas patēriņu.

Ventspils Komunālās pārvaldes iesniegtais projekts tika atbalstīts, tādēļ pašvaldības iestāde jau drīzumā izsludinās publisko iepirkumu par apgaismojuma nomaiņu pilsētā. Veiksmīgi noslēdzoties publiskajam iepirkumam minētos darbus paredzēts pabeigt līdz š.g. beigām.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 174 282,35, no kurām EKII līdzfinansējums sastāda EUR 104 569,41, savukārt Pašvaldības finansējums sastāda EUR 69 712,94.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture