Atgādinājums decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem

1

Pašvaldības SIA ŪDEKA atgādina, ka ja nekustamajā īpašumā Ventspilī atrodas kanalizācijas sistēma, kas nav pievienota centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, tad tai ir jābūt sakārtotai un tā jāuztur atbilstoši likuma prasībām, kā arī tai jābūt jāreģistrētai vienotā reģistrā.

Šādu kārtību nosaka, gan Ventspils valstspilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā”, gan   Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kas paredz decentralizēto kanalizācijas sistēmu sakārtošanu un reģistrēšanu vienotā reģistrā jau līdz pagājušā gada nogalei, tādēļ šobrīd neiekļaušanās šājā vienotajā uzskaitē un arī sistēmas neatbilstība normatīvo aktu prasībām jau var tikt kvalificēta kā administratīvais pārkāpums.

Pēc pašvaldības SIA ŪDEKA datiem reģistrā iekļaujamo adrešu skaits uz 2021. gada beigām ir 414 apbūvētas un apdzīvotas teritorijas, no kurām šobrīd 276 adreses jeb 67% ir iekļautas vienotajā reģistrā. Vēl notiek darbs ar 138 adresēm, no kurām daļa īpašumu ir neapdzīvoti, vairāki īpašnieki izteikuši gatavību pieslēgties centralizētajai sistēmai vai tuvākajā laikā reģistrēs savu decentralizēto sistēmu, taču no ap 80 adresēm nav saņemtas atbildes.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” uz šīm adresēm, kā arī šo īpašumu īpašnieku deklarētajām adresēm ir vairākkārt izsūtījusi informatīvas vēstules ar aicinājumu vērsties uzņēmuma Tehniskajā daļā un veikt nepieciešamās darbības decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanai. Uzņēmums aicina namīpašniekus apzinīgi izturēties pret šo aicinājumu un ņemt vērā, ka oficiālais reģistrēšanās termiņš jau ir pagājis un ir tikai laika jautājums, kad attiecīgās instances sāks piemērot administratīvā pārkāpuma protokolus un sodus par normatīvo aktu neievērošanu.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehniskās daļas kontakti: tālrunis 63607286, e-pasts [email protected]


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture