Atļauj ierīkot metāla atkritumu savākšanas, šķirošanas un uzglabāšanas vietu

1

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēmusi izdot atļauju SIA “Refonda” ierīkot atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas vietu zemes gabalā Robežu ielā 18/20, Ventspilī.

SIA “Refonda” paredz apsaimniekot šādus atkritumu veidus: metāla atkritumus, metāla iepakojumus, automašīnu vrakus, melnos metālus, krāsainos metālus, svina akumulatorus, niķeļa un kadmija baterijas un akumulatorus, vara, bronzas, misiņa, alumīnija, svina, cinka, čuguna, tērauda izstrādājumus, jauktus metālus, kabeļus, nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas.

Valsts vides dienests ir veicis SIA “Refonda” paredzētās  ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu, kurā konstatēts, ka paredzētā darbība atbilst spēkā esošajam Ventspils pilsētas Teritorijas plānojumam. Paredzētai darbībai nav sagaidāma būtiska nelabvēlīga ietekme uz vidi, jo darbība tiks īstenota antropogēni ietekmētā teritorijā. Tāpat paredzētās darbības vietas tuvumā neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, īpaši aizsargājamu sugu atradnes un īpaši aizsargājami biotopi.   Valsts vides dienests kā nozīmīgāko ietekmi min troksni.

SIA ”Refonda” paredzētā darbība var tikt uzsākta tikai pēc Valsts vides dienesta izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanas.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture