Jautājums, kas uzdots zvanot uz “Karstais telefons”

Jautājums uzdots: Jautājums, kas uzdots zvanot uz "Karstais telefons" 24. oktobris

Sestdien biju Meža kapos. Kapi izskatās briesmīgi, visur lapas, neviens neko nav savācis, ziemā slīdēs. Kādreiz bija simtlatnieki, kas visu novāca, tagad neviens neko nevāc.


 • Ventspils valstspilsētas pašvaldība

  Atbilde: Ventspils valstspilsētas pašvaldība 24. oktobris

  Atbild Ventspils Komunālā pārvalde:
  Saskaņā ar Ventspils valstspilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 7 ”Ventspils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”, atbildīgā iestāde uztur kārtībā un tīra kapsētu teritoriju ārpus kapavietām, tas ir – iekšējo ceļu, koplietošanas laukumu tīrīšanu, kā arī veic ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu.
  Savukārt, kapavietu kopšana un uzturēšana kārtībā ir kapavietu uzturētāju pienākums, tādēļ aicinām kapavietu uzturētājus izturēties atbildīgi pret saviem pienākumiem un sakopt savā atbildībā esošās kapavietas, kā arī savāktos kapu bioloģiskos atkritumus, kā koku lapas un zarus nenovietot uz taciņām, bet utilizēt atkritumu konteineros, kas parocīgi ir izvietoti pie vārtiņiem ārpus visā kapu teritorijā.
  Rudens sezonā, kad sāk birt daudz koku lapu, kapos tiek piesaistīti uzturošie darbinieki, kas piedalās algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā t.sk nokritušo lapu grābšanā. Arī šoruden ir uzsākta lapu grābšana un savākšana no pamestām bezpiederīgo kapu vietām.

0 komentārs

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus saistītus ar dzīvi Ventspilī un mēs noteikti radīsim iespēju atbildēt.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture