par auto novietošanu uz brauktuves

Jautājums uzdots: Vārds 07. septembris

Informē portāla redaktors:
Vēršam uzmanību, ka jautājuma saturs tika izdzēsts saskaņā ar portāla lietošanas noteikumiem. Jautājums tika nosūtīts Ventspils Pašvaldības policijai. Ja tiek novērotas līdzīgas situācijas, lūgums sazināties ar Ventspils Pašvaldības policiju pa tālruni: 636080808 vai 28680808, kā arī pa e-pastu: [email protected].


0 komentārs

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus saistītus ar dzīvi Ventspilī un mēs noteikti radīsim iespēju atbildēt.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture