Vajag?

Jautājums uzdots: Bērnudàrzs 02. aprīlis

Sveiki, ja bērns kavē bērnudārzu , vai tam ir nepieciešams attaisnojoš iemesls , tai skaitā ārsta zīme , slimošanas gadijumā?


3 comments

 1. Ventspils Izglītības pārvalde

  Ventspils Izglītības pārvalde, 05. aprīlis 2024 - 21:27

  Labdien!
  Par kavējuma iemesliem ir nepieciešams paziņot pirmsskolas izglītības iestādei, tajā skaitā piesakot kavējumu sistēmā eKlase. Atgriežoties pēc slimošanas, nepieciešams uzrādīt ārsta izziņu. Vairāk iespējams uzzināt, iepazīstoties ar pirmsskolas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem.

  1. Bērnudàrzs

   Atbilde: Ventspils Izglītības pārvalde

   Bērnudàrzs, 06. aprīlis 2024 - 08:49

   Tas nozīme , ka ja es negribu , tad es nevaru tā vienkarši savu divgadnieku uz dārziņu nevest? Varu nevest tikai tad , kad ir slims ?

   1. Ventspils Izglītības pārvalde

    Atbilde: Bērnudàrzs

    Ventspils Izglītības pārvalde, 09. aprīlis 2024 - 07:35

    Labdien!
    Pirmsskolas izglītības iestādēs tāpat kā vispārizglītojošās skolās bērna izglītības iestādes apmeklējums tiek reģistrēts skolvadības sistēmā e-klase. Ja tiek plānots, ka bērns neapmeklēs izglītības iestādi ģimenes apstākļu dēļ, prombūtni nepieciešams pieteikt vai nu skolvadības sistēmā e-klase, vai arī par to informējot pirmsskolas izglītības vadību un/vai audzinātāju. Savukārt, ja bērns pirmsskolas izglītības iestādi neapmeklē veselības stāvokļa dēļ, ir nepieciešama ārsta zīme. Lai saņemtu detalizētu informāciju par gadījumiem, kad ārsta zīme ir obligāta, iesakām vērsties atbilstošajā pirmsskolas izglītības iestādē. Gadījumi, kad pirmsskolas izglītības iestāde netiek informēta par bērna prombūtni un prombūtnei nav attaisnojoša iemesla, tiek uzskatīti par neattaisnotiem kavējumiem. Atbilstoši 2023.gada 14.decembra Ventspils valstpilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas”, ja bērns, izņemot obligātajā izglītības vecumā esošu izglītojamo, bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis izglītības iestādi 60 dienas kalendāra gada laikā, pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai ir tiesības atskaitīt bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes. Izglītības pārvalde norāda, ka Latvijā pirmsskolas izglītība ir obligāta sākot no 5 – 6 gadu vecuma.

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus saistītus ar dzīvi Ventspilī un mēs noteikti radīsim iespēju atbildēt.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture