Informācija par būvniecības objektu uzraudzību

1

Būvniecības administratīvā inspekcija informē, ka laika periodā no šī gada 5.septembra līdz 9.septembrim veicot objektu pieņemšanu ekspluatācijā apsekoja desmit objektus, kā rezultātā ekspluatācijā pieņemti sekojoši objekti:

1.Gājēju ietves izbūve gar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Talsu ielā 7, Ventspilī

būvniecības ierosinātājs – P/i “Ventspils Komunālā pārvalde”

būvdarbu veicējs – PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”

būvdarbu izmaksas – 18 818,42.

2.Iekšpagalma labiekārtojuma pārbūve pie daudzdzīvokļu mājas P.Stradiņa ielā 9, Ventspilī

būvniecības ierosinātājs – P/i “Ventspils Komunālā pārvalde”, ēkas apsaimniekotājs

būvdarbu veicējs – PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”

būvdarbu izmaksas – 31 063,36.

3.Ventspils pilsētas Domes ēkas fasādes un teritorijā esošo karogu mastu apgaismojuma pārbūve Jūras ielā 36, Ventspilī

būvniecības ierosinātājs – P/i “Ventspils Komunālā pārvalde”

būvdarbu veicējs – SIA “Volts-1”.

4.Dzīvojamās mājas jaunbūve Vidusceļš 55, Ventspilī.

5.Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Lidotāju ielā 21-8, Ventspilī.

6.Elektroapgādes tīkla pieslēguma izbūve nekustamam īpašumam Packules ielā 18, Ventspilī.

7.Elektroapgādes pieslēguma izbūve Patversmes ielā 14, Ventspilī.

8.Elektroapgādes pieslēguma izbūve Krasta ielā 12, Ventspilī.

9.Taromāta kioska novietošana Lielajā prospektā 3/5, Ventspilī.

10.Ēkas jumta pārbūve Fabrikas ielā 12A, Ventspilī.


0 komentāri


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture