13.01.2023

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības: Lielā ielā 7, Ventspilī

Kadastra numurs: 2700 002 1410 001. Platība 37,1 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs (zinātniski pētnieciskā darbība). Sākotnējā izsoles cena – 3,00 EUR/m² + 21% PVN. Izsole uz nomas tiesībām notiks 2023.gada 20. janvārī plkst. 11.10 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

13.01.2023

Tiek izsolītas garāža telpu nomas tiesības: Pils ielā 54, Ventspilī

Kadastra numurs: 2700 002 0505 005. Platība 23,1 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena – 1,80 EUR/m² + 21% PVN. Izsole uz nomas tiesībām notiks 2023.gada 20. janvārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

10.01.2023

Ventspils osta” izsludina pārdošanu atklātās mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli zemes gabalu Grīvas ielā 10, Ventspilī

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils osta” izsludina pārdošanu atklātās mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli sekojošus nekustamo īpašumu : zemes gabals Grīvas ielā 10, Ventspilī (kadastra numurs 2700 021 1060; platība 755 m2; izsoles sākumcena 2 100 EUR; izsoles solis 100 EUR, nodrošinājuma nauda 210 EUR. Pieteikšanās izsolei līdz 2023. gada 7.februārī plkst. 16.00, pieteikumi par dalību izsolē (kopā ar maksājumu apliecinošu dokumentu par drošības naudas iemaksu 10% apmērā no izsoles sākumcena; uz sekojošiem rekvizītiem: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils osta”, reģistrācijas Nr.40900035086, juridiskā adrese Ostas iela 23, Ventspils, LV-3601, norēķinu konts AS Luminor Bank, kods: RIKOLV2X, konta Nr.LV38RIKO0002930349051) iesniedzami Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils osta”, Ostas ielā 23, Ventspilī vai jānosūta parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi [email protected], papildus informāciju var saņemt pa tālruni 63624323. Izsoles notiks - 2023. gada 8.februārī no plkst. 1600 (norādītajā secībā) Ventspils valstspilsētas domē, Jūras ielā 36, 2.stāvā 23.kabinetā, Ventspilī (reģistrācija izsolei šajā vietā 2023. gada 8. februārī no plkst.15.45 līdz plkst.15.55). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikuma veidlapa par dalību izsolē pieejama Ventspils valstspilsētas pašvaldības interneta vietnē www.ventspils.lv (sadaļā: https://www.ventspils.lv/izsoles/ ).

10.01.2023

Ventspils osta” izsludina pārdošanu atklātās mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli zemes gabalu Doku ielā 16 k-141, Ventspilī

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils osta” izsludina pārdošanu atklātās mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli sekojošus nekustamo īpašumu : zemes gabals Doku ielā 16 k-141, Ventspilī (kadastra numurs 2700 020 1539; platība 359 m2; izsoles sākumcena 1 000 EUR; izsoles solis 100 EUR, nodrošinājuma nauda 100 EUR; Pieteikšanās izsolei līdz 2023. gada 7.februārī plkst. 16.00, pieteikumi par dalību izsolē (kopā ar maksājumu apliecinošu dokumentu par drošības naudas iemaksu 10% apmērā no izsoles sākumcena; uz sekojošiem rekvizītiem: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils osta”, reģistrācijas Nr.40900035086, juridiskā adrese Ostas iela 23, Ventspils, LV-3601, norēķinu konts AS Luminor Bank, kods: RIKOLV2X, konta Nr.LV38RIKO0002930349051) iesniedzami Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils osta”, Ostas ielā 23, Ventspilī vai jānosūta parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi [email protected], papildus informāciju var saņemt pa tālruni 63624323. Izsoles notiks - 2023. gada 8.februārī no plkst. 1600 (norādītajā secībā) Ventspils valstspilsētas domē, Jūras ielā 36, 2.stāvā 23.kabinetā, Ventspilī (reģistrācija izsolei šajā vietā 2023. gada 8. februārī no plkst.15.45 līdz plkst.15.55). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikuma veidlapa par dalību izsolē pieejama Ventspils valstspilsētas pašvaldības interneta vietnē www.ventspils.lv (sadaļā: https://www.ventspils.lv/izsoles/ ).

10.01.2023

Ventspils osta” izsludina pārdošanu atklātās mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli zemes gabalu Aizupes ielā 12 k-42, Ventspilī

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils osta” izsludina pārdošanu atklātās mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli sekojošus nekustamo īpašumu : zemes gabals Aizupes ielā 12 k-42, Ventspilī (kadastra numurs 2700 020 0205; platība 616 m2; izsoles sākumcena 1 700 EUR; izsoles solis 100 EUR, nodrošinājuma nauda 170 EUR; Pieteikšanās izsolei līdz 2023. gada 7.februārī plkst. 1600, pieteikumi par dalību izsolē (kopā ar maksājumu apliecinošu dokumentu par drošības naudas iemaksu 10% apmērā no izsoles sākumcena; uz sekojošiem rekvizītiem: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils osta”, reģistrācijas Nr.40900035086, juridiskā adrese Ostas iela 23, Ventspils, LV-3601, norēķinu konts AS Luminor Bank, kods: RIKOLV2X, konta Nr.LV38RIKO0002930349051) iesniedzami Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils osta”, Ostas ielā 23, Ventspilī vai jānosūta parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi [email protected], papildus informāciju var saņemt pa tālruni 63624323. Izsoles notiks - 2023. gada 08.februārī no plkst. 1600 (norādītajā secībā) Ventspils valstspilsētas domē, Jūras ielā 36, 2.stāvā 23.kabinetā, Ventspilī (reģistrācija izsolei šajā vietā 2023. gada 8. februārī no plkst.15.45 līdz plkst.15.55). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikuma veidlapa par dalību izsolē pieejama Ventspils valstspilsētas pašvaldības interneta vietnē www.ventspils.lv (sadaļā: https://www.ventspils.lv/izsoles/ ).

Filtrēt izsoles


Tips:

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture