05.04.2024

Notiks izsole par tirdzniecības vietas nomas tiesībām Ventspilī

Ceturtdien, 18. aprīlī plkst. 14:00 Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Komunālā pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) telpās Užavas ielā 8, Ventspilī notiks mutiska izsole ar augšupejošu soli par 3 tirdzniecības vietu nomas tiesībām - Ventspils pilsētas Zilā karoga pludmalē pie 4. laipas, Jūrmalas parkā un Lielajā laukumā. Izsoles uzvarētājs iegūs teritorijas nomas tiesības uz 3 tirdzniecības vasaras sezonām, uz kā nomnieks varēs izvietot stacionārus tirdzniecības kioskus u.c. tirdzniecībai atbilstošu stacionāru aprīkojumu. Izsoles dalībnieku pieteikšanās un reģistrācija ir līdz 2024. gada 16. aprīlim plkst. 10:00, iesniedzot pieteikumu Pārvaldē, Užavas ielā 8, 3.stāvā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.16.00. Pieteikumus var iesniegt Pārvaldei personīgi, nosūtot pa pastu slēgtā aploksnē, izmantojot kurjerpastu, vai elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisku parakstu apliecinātu Izsoles noteikumos 4. punktā minētos dokumentus, vienlaicīgi sūtot tos uz e-pastiem: [email protected] un [email protected]. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta hronoloģiskā secībā un tā tiek uzsākta nākamajā darba dienā pēc paziņojuma publicēšanas Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv un Pārvaldes sociālā tīmekļa vietnes lapā www.facebook.com. Dalībniekiem pirms izsoles līdz reģistrācijas beigu termiņam (16.10.2024. plkst. 10.00) jāiemaksā nodrošinājuma nauda 50 EUR, ieskaitot to Pārvaldes kontā: Nr. LV45RIKO0000082964753, SWIFT RIKOLV2X, AS Luminor Bank, ar norādi “Izsole – Tirdzniecība, Nr.___”. Izsolē var piedalīties visi pretendenti, kuri iesnieguši pieteikumu un nepieciešamos dokumentus Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā, kārtībā un iemaksājuši noteikto nodrošinājuma naudu. Sīkāk ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties https://www.ventspils.lv/izsoles/.

03.04.2024

Notiks izsole par apbūves tiesībām uz zemes gabala Tērauda ielā 40, Ventspilī izveidoto zemes vienību

Pirmdien, 22. aprīlī plkst.14:00 Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Komunālā pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) telpās Užavas ielā 8, Ventspilī notiks mutiska izsole ar augšupejošu soli par apbūves tiesībām uz zemes gabalā Tērauda ielā 40, Ventspilī izveidoto zemes vienību 15`086 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 2700 019 0019 8001. Izsoles uzvarētājs iegūs zemes gabala apbūves tiesības uz 30 gadiem, un zemes gabalu varēs izmantot (apbūvēt) makšķerēšanas un laivošanas infrastruktūras izveidei (uz apbūves tiesības pamata varēs ierosināt tikai vienstāva, bez mansarda stāva, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecību, kas tieši pakārtota makšķerēšanas un laivošanas funkcijas nodrošināšanai), saglabājot esošo ūdens resursu bioloģiskās vides daudzveidību. Izsoles dalībnieku pieteikšanās un reģistrācija ir līdz 2024. gada 16. aprīlim plkst.10:00, iesniedzot pieteikumu Pārvaldē, Užavas ielā 8, 3.stāvā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.16.00. Pieteikumus var iesniegt Pārvaldei personīgi, nosūtot pa pastu slēgtā aploksnē, izmantojot kurjerpastu, vai elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisku parakstu apliecinātu Izsoles noteikumos 4. punktā minētos dokumentus, vienlaicīgi sūtot tos uz e-pastiem: [email protected] un [email protected]., vai arī uz Pārvaldes oficiālo elektronisko adresi: 90000088935. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta hronoloģiskā secībā un tā tiek uzsākta nākamajā darba dienā pēc paziņojuma publicēšanas Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv un Pārvaldes sociālā tīmekļa vietnes lapā www.facebook.com. Dalībniekiem pirms izsoles līdz reģistrācijas beigu termiņam (16.04.2024. plkst.10:00) jāiemaksā nodrošinājuma nauda 220 EUR, ieskaitot to Pārvaldes kontā: Nr. LV45RIKO0000082964753, SWIFT RIKOLV2X, AS Luminor Bank, ar norādi “Izsole – Zeme Tērauda 40”. Izsolē var piedalīties visi pretendenti, kuri iesnieguši pieteikumu un nepieciešamos dokumentus Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā, kārtībā un iemaksājuši noteikto nodrošinājuma naudu. Sīkāk ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties https://www.ventspils.lv/izsoles/.

22.03.2024

Var pieteikties mutiskai izsolei ar augšupejošu soli ”Bērnu pilsētiņas kafejnīcas “Pepija” telpu nomas tiesību izsolei” 

Ventspils Komunālā pārvalde paziņo, ka līdz 09.04.2024 plkst.16.00 var pieteikties mutiskai izsolei ar augšupejošu soli ”Bērnu pilsētiņas kafejnīcas “Pepija” telpu nomas tiesību izsolei” . Izsole notiks 12.04.2024 plkst.11.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.ventspils.lv sludinājumu sadaļā. Informāciju par izsoli var noskaidrot pa tel. 63620952; 29478091

21.03.2024

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī 

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī Kadastra numurs: 2700 005 0209 001. Platība 375,50 m². Telpu lietošanas mērķis – biroja vajadzībām. Sākotnējā izsoles cena – 4,81 EUR/m² + 21% PVN. Izsole uz nomas tiesībām notiks 2024.gada 27. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī. Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Užavas ielā 8, Ventspilī, 2.stāva 17.kab. līdz 2024.gada 27.marta plkst. 9.00. Plašāka informācija pa tālruni 63629564 vai 26308918.

15.03.2024

Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – pasažieru autobusu “VW Crafter”

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Izglītības pārvalde”, reģistrācijas Nr. 90000052497, juridiskā adrese Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601, elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – pasažieru autobusu “VW Crafter” ar valsts reģistrācijas Nr. GF 356. Pasažieru autobuss “VW Crafter” ar valsts reģistrācijas Nr. GF 356, šasijas Nr. WV1ZZZ2EZG6049376, motora tilpums 2,0, pasažieru sēdvietu skaits 18, pirmais reģistrācijas datums 28.09.2016., krāsa – gaiši pelēka, odometra rādījums 402 637 km, degvielas atlikums tvertnē 11,55 litri, noņemts no CSDD uzskaites, tehniskā apskate nav. Izsolē sākuma cena ir 19 500 EUR neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). Izsoles solis 200 EUR bez PVN. Pirkuma līguma slēgšanas brīdī nosolītā summa tiek aplikta ar PVN. Izsole sākums ir 2024.gada 26.martā plkst. 13:00 un izsole noslēdzas 2024.gada 25.aprīlī plkst. 13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 15.aprīļa plkst. 23:59 jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas. Izsoles nodrošinājums 1 950 EUR bez PVN jāpārskaita uz šādu norēķinu kontu: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Izglītības pārvalde”, reģistrācijas numurs 90000052497, juridiskā adrese Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr. LV77RIKO0000086189039, RIKOLV2X, norādot maksājuma mērķi: “Autobusa “VW Crafter” ar valsts reģistrācijas Nr. GF 356 izsoles nodrošinājums”” un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Izsoles pretendenti var iepazīties ar autobusu, tā tehniskajiem rādītājiem – dokumentiem, kuri raksturo pārdodamo autobusu un ir Izglītības pārvaldes rīcībā, iepriekš sazinoties ar Izglītības pārvaldes Saimniecības pārzini Andi Dūdiņu e-pastā: [email protected], vai pa tālruņiem 636 01238 vai 29101806. Autobuss tiek pārdots, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normas.

  • 2

Filtrēt izsoles


Tips:

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture