Informācija par būvniecības objektu uzraudzību

1

Būvniecības administratīvā inspekcija informē, ka laika periodā no šī gada 4.decembra līdz 8.decembrim veicot objektu pieņemšanu ekspluatācijā apsekoja trīspadsmit objektus, kā rezultātā ekspluatācijā pieņemti sekojoši objekti:

1.Mazās Priežu ielas izbūve, Ventspilī

būvniecības ierosinātājs – P/i “Ventspils Komunālā pārvalde”

būvdarbu veicējs – PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”

2.Siltummezgla izbūve Kuldīgas ielā 13, Ventspilī

būvniecības ierosinātājs – P/i “Ventspils Izglītības pārvalde”

būvdarbu veicējs – SIA “Samrode”

3.Ventspils valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” 1. grupiņas telpu vienkāršotā atjaunošana Brīvības ielā 19, Ventspilī

būvniecības ierosinātājs – P/i “Ventspils Izglītības pārvalde”

būvdarbu veicējs – SIA “R un S”

4.Ūdensvada atzaru izbūve nekustamam īpašumam Muitas ielā 2, Ventspilī

būvniecības ierosinātājs – PSIA “ŪDEKA”

būvdarbu veicējs – PSIA “ŪDEKA”

5.Dzīvojamās mājas un palīgēku jaunbūve Strēlnieku ielā 3, Ventspilī.

6.Dzīvojamās mājas atjaunošana Mauru ceļā 72, Ventspilī.

7.Dzīvojamā ēkas dzīvokļu Nr.4 un Nr.5 pārbūve ar apvienošanu Mednieku ielā 3, Ventspilī.

8.Dzīvojamās mājas atjaunošana Jūras ielā 5a, Ventspilī.

9.Pirts jaunbūve Pasiekstes ielā 20, Ventspilī.

10.Šķūņu nojaukšana Jūras ielā 5a, Ventspilī.

11.Viegla tipa noliktavas jaunbūve Rūpniecības ielā 24, Ventspilī.

12.Sarga ēkas pārbūve Ganību ielā 105, Ventspilī.

13.Šķūņa nojaukšana Lāčplēša ielā 5a, Ventspilī.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture