Informācija par izsniegtajām atļaujām būvdarbiem

1

Būvniecības administratīvā inspekcija informē, ka, laika periodā no šī gada 25. marta līdz 28. martam, izpildīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi, kas nozīmē, ka ir atļauts uzsākt būvdarbus četrpasmit objektos:

1.Apsardzes un video novērošanas sistēmu ierīkošanas darbi Ventspils Centra sākumskolā Saules ielā 37, Ventspilī – 1.kārta

būvniecības ierosinātājs – PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi”

2.Apsardzes un video novērošanas sistēmu ierīkošanas darbi Ventspils Centra sākumskolā Saules ielā 37, Ventspilī – 2.kārta

būvniecības ierosinātājs – PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi”

3.Apsardzes un video novērošanas sistēmu ierīkošanas darbi Ventspils 1.pamatskolā Pļavas ielā 27, Ventspilī – 2.kārta

būvniecības ierosinātājs – PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi”

4.Apsardzes un video novērošanas sistēmu ierīkošanas darbi Ventspils 3.pamatskolā Tārgales ielā 5, Ventspilī – 2.kārta

būvniecības ierosinātājs – PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi”

5.Apsardzes un video novērošanas sistēmu ierīkošanas darbi Ventspils 2.pamatskolā Bērzu ielā 54, Ventspilī – 1.kārta

būvniecības ierosinātājs – PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi”

6.Apsardzes un video novērošanas sistēmu ierīkošanas darbi Ventspils 2.pamatskolā Bērzu ielā 54, Ventspilī – 2.kārta

būvniecības ierosinātājs – PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi”

7.Apsardzes un video novērošanas sistēmu ierīkošanas darbi Ventspils 1.pamatskolā Pļavas ielā 27, Ventspilī – 1.kārta

būvniecības ierosinātājs – PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi”

8.Apsardzes un video novērošanas sistēmu ierīkošanas darbi Ventspils 3.pamatskolā Tārgales ielā 5, Ventspilī – 1.kārta

būvniecības ierosinātājs – PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi”

9.Dzīvojamās mājas vienkāršota fasādes atjaunošana Embūtes ielā 26, Ventspilī.

10.Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana P. Stradiņa ielā 17-2, Ventspilī.

11.Dzīvokļa vienāršota atjaunošana Talsu ielā 58-43, Ventspilī.

12.Pirmā stāva vienkāršota atjaunošana Ganību ielā 30, Ventspilī.

13.Elektroapgādes tīkla pieslēguma izbūve īpašumam Muitas ielā 51, Ventspilī.

14.Ārējās elektroapgādes izbūve Vītolu ielā 48, Ventspilī.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture