Informācija par valsts atbalstu mājsaimniecībām siltumenerģijas izmaksu segšanai

Informācija par VALSTS ATBALSTU mājsaimniecībām siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022/2023 apkures sezonā

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA SĀKAS 2022. GADA 1. OKTOBRĪ EPAKALPOJUMI.LV

I. PAR KO VAR SAŅEMT VALSTS ATBALSTU?

1.Malkai, kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta;

1.1.Fiksētais atbalsts 60 EUR uz vienu mājokli;

1.2.Pieteikumu iesniegšana no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim.

2.Malkai, kurai ir maksājumu apliecinošs dokuments:

2.1.50% apmērā, ja izmaksas pārsniegs 40 EUR/ber.m3 bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk par 15 EUR/ber.m3 bez pievienotās vērtības nodokļa. Maksimālais atbalsta apjoma vienai mājsaimniecībai – 35 ber.m3;

2.2.Atbalsta periods no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim;

2.3.Pieteikumu iesniegšana no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

3.Koksnes briketēm un koksnes granulām:

3.1.50% apmērā no izmaksām, kas pārsniedz 300 EUR/tonnā bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 100 EUR/tonnā apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. Maksimālais atbalsta apjoma vienai mājsaimniecībai – 10 tonnas;

3.2.Atbalsta periods no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim;

3.3.Pieteikumu iesniegšana no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

4.Sašķidrināto naftas (propāna-butāna) gāzi:

4.1.50% apmērā, ja izmaksas pārsniedz 0,91 EUR/kg bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 1,29 EUR/kg bez pievienotās vērtības nodokļa apmērā. Maksimālais atbalsta apjoms vienai mājsaimniecībai – 1000 kilogramu;

4.2.Atbalsta periods no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim;

5.Marķēto dīzeļdegvielu:

5.1.50% apmērā, ja izmaksas pārsniedz 0,69 EUR/litrā bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 2,01 EUR/litrā bez pievienotās vērtības nodokļa apmērā. Maksimālais atbalsta apjoms vienai mājsaimniecībai – 4000 litru;

5.2.Atbalsta periods no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim;

6.Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju:

6.1.kompensēs izmaksas no par faktisko patēriņu virs 500 kWh mēnesī, vienlaikus nepārsniedzot 2000kWh – 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 EUR/kWh bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 EUR/kWh bez pievienotās vērtības nodokļa;

6.2.Pieteikumu iesniegšana no 2022. gada 1. novembra (rēķins par oktobri) līdz 2023. gada 30. maijam (rēķins par aprīli).

II. KAS JĀIESNIEDZ?

Iesnieguma iesniegšana elektroniski e-pakalpojuma portālā www.epakalpojumi.lv:

1. Maksājumu apliecinošie dokumenti.

2. Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, ja attiecīgās informācijas nav Zemesgrāmatā.

3.Valsts ieņēmuma dienesta izsniegtā izziņa par tiesībām iegādāties marķētos naftas produktus (ja apkurei izmanto marķēto dīzeļdegvielu).

4. Ja iesniegumu iesniedz klātienē papildus līdzi jābūt:

4.1. ID karte vai pase;

4.2. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta Nr., kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai.

III. KUR JĀIESNIEDZ?

Elektroniski e-pakalpojuma portālā www.epakalpojumi.lv;

Ja iedzīvotājam nav elektroniskie autorizācijas rīki, ir iespēja saņemt pakalpojumu klātienē:

1.Ventspils Digitālajā centrā

P., O., T., C. no 09:00 līdz 19:00

Pk. no 09:00 līdz 18:00

2.Gāliņciemā bibliotēkā

P., O., T., C., Pk. no 10:00 līdz 18:00

3.Pārventas bibliotēkā

P., O., T., C., Pk. no 10:00 līdz 18:00

Se. no 09:00 līdz 15:00

4.Galvenajā bibliotēkā

P., O., T., C., Pk. no 10:00 līdz 18:00

Se. no 09:00 līdz 15:00

5.Ventspils Sociālajā dienestā

P. no 08:00 līdz 18:00

O., T., C. no 08:00 līdz 17:00 Pk. no 09:00 līdz 16:00

IV. KĀ APRĒĶINA ATBALSTU? (PIEMĒRI)

1.Malkai (ja ir čeks):

Ja iegādāti 5 ber.m3 par 90 EUR/ber.m3 neiekļaujot 12% PVN:

1)90 EUR/ber.m3 – 40 EUR/ber.m3(atbalsta slieksnis) = 50 EUR/ber.m3

2)50 EUR/ber.m3 x 0,5 = 25 EUR/ber.m3 (pārsniedz maksimālo atbalstu – 15 EUR/ ber.m3)

3)15 EUR/ber.m3 x 5 ber.m3 = 75 EUR atbalsts +12% PVN

Ja nopirkti 4 ber.m3 par 35 EUR/ber.m3 neiekļaujot 12% PVN:

Cena nepārsniedz noteikto slieksni – 40 EUR/ber.m3. Atbalsts netiek piemērots.

2.Malkai (ja nav čeka):

2.1.Fiksētais atbalsts 60 EUR uz vienu mājokli;

Ja iesniedz iesniegumu par malkas iegādi gan ar maksājuma dokumentiem, gan bez tiem, atbalsta apjomu aprēķina kā starpību starp 60 EUR un atbilstoši maksājumu apliecinošajiem dokumentiem aprēķinātajam atbalstam.

3.Koksnes briketēm un koksnes granulām:

Ja iegādātas 5 t par 700 EUR/tonnā neiekļaujot 12% PVN:

1)700 EUR/tonnā – 300  EUR/tonnā (atbalsta slieksnis) = 400 EUR/tonnā

2)400 EUR/tonnā x 0,5 = 200 EUR/tonnā (pārsniedz maksimālo atbalstu – 100 EUR/tonnā)

3)100 EUR/tonnā x 5t = 500 EUR atbalsts +12% PVN

Ja nopirktas 7 t par 250 EUR/tonnā neiekļaujot 12% PVN: Cena nepārsniedz noteikto slieksni (300 EUR/tonnā). Atbalsts netiek piemērots.

4.Sašķidrināto naftas (propāna-butāna) gāzi:

Ja iegādāts 1 kg par 1,40 EUR/kg neiekļaujot 21% PVN:

1)1,40 EUR/kg – 0,91 EUR/kg (atbalsta slieksnis) = 0,49 EUR/kg

2)0,49 EUR/kg x 0,5 = 0,24 EUR/kg (pārsniedz maksimālo atbalstu – 0,19 EUR/kg)

3)0,19 EUR/kg x 1 kg = 0,19 EUR/kg + 21 PVN

Ja iegādāts 1 kg par 0,90 EUR/kg neiekļaujot 21% PVN: Cena nepārsniedz noteikto slieksni (0,91 EUR/kg). Atbalsts netiek piemērots.

5.Marķēto dīzeļdegvielu:

Ja iegādāts 1 l par 2,05 EUR/l neiekļaujot 21% PVN:

1)2,05 EUR/l – 0,69 EUR/l (atbalsta slieksnis) = 1,36 EUR/l

2)1,36 EUR/l x 0,5 = 0,68 EUR/l (pārsniedz maksimālo atbalstu – 0,66 EUR/l)

3)0,66 EUR/l x 1 l = 0,66 EUR/kg + 21 PVN

Ja iegādāts 1 l par 0,65 EUR/l neiekļaujot 21% PVN: Cena nepārsniedz noteikto slieksni (0,69 EUR/l). Atbalsts netiek piemērots.

6.Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju:

Ja elektroenerģijas patēriņš par iepriekšējo mēnesi bija 1 000 kWh un cena 0,390 EUR/kWh neiekļaujot 21% PVN:

1 000 kWh – 500 kWh (atbalsta slieksnis) = 500 kWh

0,390 EUR/kWh – 0,160 EUR/kWh (atbalsta slieksnis) = 0,230 EUR/kWh

0,230 EUR/kWh x 0,5 = 0,115 EUR/kWh (maksimālais atbalsts – 0,100 EUR/kWh) 0,100 EUR/kWh x 500 kWh = 50 EUR atbalsts +21% PVN.

V. AUTOMĀTISKI PIEMĒROJAMIE VALSTS ATBALSTA VEIDI

Mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto dabasgāzi, kompensācijas apmērs noteikts 30 EUR/MWh (t.i., 0,030 EUR/kWh) tiem lietotājiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī (21 m3/mēnesī). Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalsts tiks piemērots automātiski mājsaimniecību rēķinos.

Tāpat laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim tiks sniegts atbalsts arī centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai. Arī šajā gadījumā kompensācijas apmērs siltumenerģijas izmaksu pieauguma segšanai noteikts 50% apmērā no cenas, kas pārsniegs 68 EUR/MWh. Atbalstu piemēros automātiski mājsaimniecību rēķinos. Ventspilī siltumenerģijas tarifs nav mainīts un joprojām ir tikai 54,90 EUR/MWh, kas nepārsniedz valsts atbalsta minimālo slieksni.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture