PIKTAPS

PROJEKTS “PUBLISKĀS PĀRVALDES INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU ARHITEKTŪRAS PĀRVALDĪBAS SISTĒMA” (PIKTAPS)

Projekts Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma”

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms:  4 500 000 euro, no kā 3 825 000 euro ir ERAF līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 36 mēneši.

Projektu īsteno: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Ventspils pilsētas dome ir projekta partneris.

Ventspils pilsētas domei deleģēto aktivitāšu īstenošanai plānotā summa: 93 171,53 euro, no kā 79 195,80 euro ir ERAF līdzfinansējums.

Projekta mērķi:

1. Nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) projektu savstarpējo saskaņotību no IKT arhitektūras un specifiskā atbalsta mērķa kopējo rādītāju izpildes viedokļa, kā arī sekmēt Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālās arhitektūras principu īstenošanu;

2. Radīt priekšnosacījumus informācijas pārvaldības ieviešanai publiskajā pārvaldē, t. sk. valsts pārvaldes IKT pārvaldības informācija un atvērtie dati;

3. Izstrādāt centralizēto koplietošanas platformu projektējumus un nodrošināt to īstenošanas autoruzraudzību;

4. Radīt iedzīvotājiem un komersantiem, kā arī publiskās pārvaldes institūcijām drošas elektroniskas piegādes iespējas, attīstot e-adreses risinājumu drošas elektroniskas piegādes platformai (DEPP), kas balstās uz www.latvija.lv klientu darba vietas risinājumu, saistītajām koplietošanas komponentēm, saskarnēm un e-pakalpojumiem;

5. Attīstīt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos risinājumus, kas ir izstrādāti un ieviesti ERAF IKT projektu ietvaros, tostarp identificējot sabiedrības vajadzības attiecībā uz valsts iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un lietošanas ērtumu, kā arī apzinot valsts iestāžu piedāvājuma atbilstību sabiedrības gaidām un reaģējot uz tām.

Ventspils pilsētas domes dalība un atbildība projektā:

1. Projekta apakšdarbībā “IKT arhitektūras pārvaldība”

• Dalība ERAF IKT projektu vērtēšanā

• Dalība būtisko projektu īstenošanā (darba grupās)

2. Projekta apakšdarbībā “Centralizēto IKT risinājumu projektēšana un izstrāde”

• Dalība drošas elektroniskas piegādes platformas (DEPP) risinājuma pilnveidošanā (1.kārta), nodrošinot pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru IS pielāgošanu (e-adreses tīmekļa pārlūks) e-adreses vajadzībām un piekļuvi tai citām pašvaldībām un valsts iestādēm. 

3. Projekta apakšdarbībā “Centralizēto koplietošanas platformu projektējuma izstrāde un ieviešanas autoruzraudzība”

• Dalība projektējuma izstrādes darba grupā, projektējuma saskaņošana.

• Dalība tehnisko specifikāciju izstrādes darba grupā, tehnisko specifikāciju saskaņošana.

Aktuālie darbi projektā

• Pabeigta e-adreses tīmekļa pārlūka izstrāde: Pašlaik e-adreses tīmekļa pārlūks ir ieviests vairāk kā 1050 Uzņēmumu reģistra Publisko personu un iestāžu sarakstā iekļautajās iestādēs un to izmantojot ir apstrādāti vairāk kā 85 tūkstoši ziņojumu.

• Sadarbība valsts kopējās IKT arhitektūras izstrādē: Ņemot vērā daudzos vienlaicīgos projektus, kuru ietvaros tiek veidota valsts kopējā IKT arhitektūra, ir noorganizēta aktīva sadarbība ar pārējām centralizēto koplietošanas platformu projektējumu izstrādē iesaistītajām pusēm.

Ar detalizētu projekta informāciju var iepazīties VARAM tīmekļa vietnē ŠEIT.

Informācija aktualizēta: 25.03.2019.

Kontaktpersona: 

Egons Spalāns

[email protected]

63601117

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture