Atklāta pieteikšanās ES fondu pieaugušo izglītības projektā

Šā gada 12. martā atklāta pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu.

Pirmajā pieteikšanās kārtā pērnā gada novembrī mācībām četrās prioritārajās nozarēs pieteicās 5 565 iedzīvotāji, no kuriem šī gada janvārī un februārī mācības uzsākuši 3 923 strādājošie.

Otrajā kārtā piedāvāto mācību un izglītības iestāžu saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, dokumenti un cita praktiska informācija pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv. Paredzētais apmācību sākums ir jūnijs un pieteikšanās beigu termiņš 16. aprīlis.

Lielāko daļu mācību apmaksās ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem būs jānodrošina 10 % līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības būs pilnībā bez maksas, kā arī pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti – asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija. Piemēram, iedzīvotājam par neformālās izglītības programmu 80 stundu garumā “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā” jāmaksā būs 36 EUR.

Infomāciju par programmām skatīt šeit:

http://www.ventspils.lv/lat/ekonomika/143344-atklata-pieteiksanas-es-fondu-pieauguso-izglitibas-projekta

Ventspils pilsētā apmācības 26 tematos nodrošinās vairākas mācību iestādes un komersanti:

Pilnu sarakstu ar apmācībām Ventspils pilsētā var iegūt projekta mājaslapā http://www.macibaspieaugusajiem.lv/ atlasot informāciju par Ventspils pilsētu, vai Ventspils pilsētas mājas lapā projektam paredzētajā sadaļā.

Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību. Tomēr augsta pieteikumu skaita gadījumā priekšrocības uzņemšanā būs pieaugušajiem vecumā pēc 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās, proti: ir pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri vai vienkāršajās profesijās strādājošie, jo tieši šīs iedzīvotāju grupas ir visvairāk pakļautas bezdarba riskam nākotnē.

Projekts piedāvā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Ar tām pieaugušie var ne tikai celt savu esošo kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, bet arī apgūt citu darba tirgū pieprasītu arodu un pārkvalificēties, kādā no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm.

Sīkāka informācija par mācībām un projektu pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture