Deinstitucionalizācijas plāns Ventspilī paredz bērnunama iemītniekiem nodrošināt ģimenisku vidi divos dzīvokļos

Deinstitucionalizācijas plāns Ventspilī paredz bez vecāku aprūpes palikušajiem bērniem un jauniešiem, kuri pašlaik dzīvo Ventspils sociālās aprūpes nama “Selga” bērnu sociālās aprūpes centrā, nodrošināt ģimeniskai videi pietuvinātus apstākļus divos dzīvokļos, informēja Ventspils Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Olga Griķe.

Ventspils pilsētas domes ārkārtas sēdē otrdien saskaņots Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017. – 2020. gadam. Tas paredz, ka bērni un jaunieši, kuri pašlaik dzīvo Ventspils bērnu namā “Selga”, līdz ievietošanai audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē vai pilngadības sasniegšanai varētu dzīvot ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos, Ventspilī, Vītolu ielā 21. Šajā ēkā, veicot pārplānošu un pārbūvi, plānots izveidot divus plašus dzīvokļus, katrā no tiem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumus nodrošinot ne vairāk kā astoņiem bērniem. Pašlaik Ventspils bērnunamu par savām mājām sauc 17 bērni un jaunieši, taču viņu skaits ir mainīgs.

Kā akcentēja Ventspils Sociālā dienesta vadītāja Dace Kaņepe, bērnu un jauniešu izmitināšana dzīvokļos paredzēts kā pagaidu risinājums līdz brīdim, kad bērnam tiek sameklēta audžuģimene vai aizbildnis. Tas ir kompleksi risināms jautājums, vienlaikus aktīvi strādājot pie tā, lai bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem būtu iespēja dzīvot audžuģimenē vai pie aizbildņiem, kā arī mazinātu no ģimenēm izņemto bērnu skaitu. Tas nozīmē, ka pastiprināti jāstrādā ne tikai ar augsta, bet arī vidēja riska ģimenēm, lai jau laikus konstatētu un risinātu problēmas, skaidroja Kaņepe.

Labklājības ministrijas uzsākto deinstitucionalizācijas procesu pieci plānošanas reģioni Latvijā realizēs līdz 2023. gadam. No Ventspils bērnunama uz dzīvokļiem bērni un jaunieši varētu pārcelties 2020. gadā – vispirms jāveic ēkas pārplānošanas un remontdarbi, ko, iespējams, varētu sākt nākamgad.

Deinstitucionalizācijas plāns arī paredz Ventspilī, Kuldīgas ielā 4, izveidot dienas aprūpes centru 40 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un 55 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Klientiem dienas aprūpes centrā tiks nodrošinātas individuālas un grupu nodarbības saskaņā ar rehabilitācijas plānu. Uz jaunajām, divreiz plašākajām telpām pārcelsies atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”, kas jau pašlaik sniedz dienas centra pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācija, kas apredz lielos institucionālās aprūpes centrus aizstāt ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem apstākļiem, tiek īstenots projektā “Kurzeme visiem”. Kurzemes plānošanas reģions plānu izstrādājis sadarbībā ar SIA “Safage Baltija”, tajā iekļaujot ar katru reģiona pašvaldību saskaņotus infrastruktūras risinājumus.

Kopējais plānotais finansējums infrastruktūras attīstībai Ventspils pilsētā deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai ir 1 172 206 eiro, tajā skaitā Eiropas Savienības līdzfinansējums ir 996 375 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 140 665 eiro, bet valsts sedz 35 166 eiro.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture