Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros pārbūvētajā ēkā Kuldīgas ielā 4 ir uzsākta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana

25.05.2021.

Ventspils pilsētas Sociālais dienests 2019. gada 3. septembrī noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu dienas aprūpes centra un jauna ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vietas izveidei. Vienošanās paredz Eiropas Savienības fonda atbalsta finansējuma piešķiršanu projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” Nr. 9.3.1.1/19/I/032 īstenošanai.

Projekta ietvaros pārbūvētajā ēkā Kuldīgas ielā 4 kopš š.g. 15. marta nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš””, ar kuru Ventspils pilsētas dome ir noslēgusi Deleģēšanas līgumu, ir sācis sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Jaunajās telpās ir nodrošināta iespēja saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumus un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ar Kurzemes plānošanas reģionu kopīgi īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Kurzeme visiem” ietvaros vismaz 40 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un vismaz 55 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, vienlaicīgi uzņemot 20 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un 30 pilngadīgas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pilngadīgie klienti ar intelektuālās attīstības traucējumiem jaunajā dienas aprūpes centrā var uzturēties katru dienu, kas dod iespēju viņu vecākiem strādāt vai pilnvērtīgi atpūsties, kā arī paveikt citus darbus, kas iepriekš nebija iespējams.

Dienas aprūpes centra ēkas iekštelpas ir sadalītas vairākās funkcionālās zonās – pirmajā stāvā atrodas telpas grupu nodarbībām, muzikālajām un fizioterapijas nodarbībām, virtuve un ēdamtelpa, kā arī logopēda, ergoterapeita, psihologa un sociālā darbinieka telpas.

Otrais stāvs tāpat ir sadalīts vairākās zonās, lai visu vecumu dienas aprūpes centra apmeklētāji varētu ērti darboties un netraucētu cits citam – atsevišķi darbojas pilngadīgie klienti ar intelektuālās attīstības traucējumiem, citviet būs skolas vecuma bērni, no citiem nodalītas būs māmiņas ar mazuļiem.

Dienas aprūpes centram ir izveidots labiekārtots iekšpagalms, kur dienas aprūpes centra klientiem ir iespēja svinēt dažādus svētkus un aizvadīt pasākumus, kurus Covid-19 ietekmes laikā nav iespējams nodrošināt iekštelpās. Iekšpagalmā ir izveidota sensorā taka, nodarbību laukums, kā arī pieejama ērta nojume, kur siltajā laika periodā dienas aprūpes centra apmeklētāji varēs iesaistīties daudzveidīgās radošās nodarbībās.

Visas aktivitāšu zonas ir pielāgotas klientu vajadzībām, prasmēm un vēlmēm un atbilst vides pieejamības prasībām. Pagalmā ir izvietoti soliņi, kas ir norobežoti ar apstādījumiem, un šūpuļkrēsls, tādējādi veidojot meditatīvas zonas, kurās klienti varēs mazināt stresu un nogurumu.

Projekta ietvaros tiek plānots veidot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vietu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ēkā Skroderu ielā 13/13A, kas būtu visērtākais no ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu viedokļa, ņemot vērā tās ģeogrāfisko izvietojumu, kā arī vienlaicīgi tiktu atjaunota kultūrvēsturiska ēka Vecpilsētā. Pārbūvējamās ēkās plānots izveidot divus dzīvokļus, kuros katrā būs izveidotas vietas astoņiem bērniem. Š.g. martā ir noslēgts projektēšanas līgums ar SIA “Ozola&Bula arhitektu birojs”, savukārt, objekta pārbūvi plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām.

Pateicoties iespējai saņemt ERAF līdzfinansējumu, Ventspils pilsētā tiek attīstīta infrastruktūra, atjaunotas Ventspils vecpilsētas ēkas un apkārtējā vide ap tām.

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” kopējās izmaksas ir paredzētas 1,172 miljonu euro apmērā, t.sk. ERAF finansējums – 996 tūkst. euro, Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums – 141 tūkst. euro un valsts budžeta dotācija – 35 tūkst. euro apmērā.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture