Dzeldā pārrunā projektā “Kurzeme visiem” paveikto un aplūko jaunizveidotos grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

25.05.2023.

2023. gada 24. maijā uz vienu no pēdējām tikšanās reizēm pulcējās projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona projekta komanda, pārstāvji no Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils novadu pašvaldībām, Liepājas  un Ventspils valstspilsētām, kā arī no Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” un tā filiālēm.

Tikšanos atklāja Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava, kura informēja par projektā jau paveikto un vēl paveicamo līdz tā noslēgumam 2023. gada beigās. Šobrīd projekta ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņem 212 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), 406 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 200 bērnu ar FT vecāki. Cilvēki ar GRT projekta ietvaros šobrīd saņem dažādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus – dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, psihologa konsultācijas un individuālais atbalsts, kā arī citu speciālistu konsultācijas, grupu nodarbības un atbalsta grupas. Projektā izvērtētajiem bērniem ar FT tiek kompensēti sociālas rehabilitācijas pakalpojumi, dienas aprūpes centrs, savukārt Kurzemes reģionā dzīvojošajiem bērniem ar VDEĀVK atzinumu – sociālās aprūpes un “atelpas brīža” pakalpojums. Arī projekta ietvaros izvērtēto bērnu ar FT vecākiem tiek kompensēti dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. S. Miķelsone – Slava atgādināja, ka projekts tuvojas noslēgumam, tāpēc pašvaldībām jāturpina darbs, kompensējot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu projektā iesaistītajiem cilvēkiem ar GRT un bērniem ar FT, kamēr pieejams projekta finansējums.  

Tikšanās turpinājumā projekta “Kurzeme visiem” partneri kopā ar pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālistu Mārtiņu Čampu līdzdalības aktivitātē iepazina cilvēkus ar invaliditāti no cita skatu punkta. Caur dažādām aktivitātēm tikšanās dalībniekiem bija iespēja izprast, kā jūtas cilvēki ar invaliditāti un kādi komunikācijās principi jāievēro veiksmīgākai saskarsmei ar viņiem.

Dienas noslēgumā projekta partneri viesojās sabiedrībā balstītā sociālajā pakalpojumā – Dzeldā jaunatklātajā grupu dzīvoklī cilvēkiem ar GRT. Atjaunotajā divstāvu daudzdzīvokļu ēkā izveidoti četri pielāgoti grupu dzīvokļi, ko par savām mājām sauks kopumā 16 cilvēki ar GRT, tai skaitā arī tie, kuri pāries uz dzīvi sabiedrībā pēc pakalpojumu saņemšanas valsts sociālās aprūpes centrā. Divi no dzīvokļiem pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ar atbalsta personāla palīdzību, kuru 24 stundas diennaktī nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, cilvēki ar GRT šeit var dzīvot patstāvīgāk, stiprinot nepieciešamās iemaņas patstāvīgai dzīvei. Tikšanās dalībniekiem bija iespēja Aldutes Selderiņas, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” Dzeldas grupu dzīvokļa vadītājas, pavadībā aplūkot plašās koplietošanas dzīvojamās istabas un virtuves un arī ielūkoties jauno dzīvokļa iemītnieku istabās, kas piemērotas vienam vai diviem cilvēkiem.

Pasākuma prezentācijas:

Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Valsts mērogā deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos. Vairāk par projektu var uzzināt www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture