Ģimenes no Kurzemes integratīvās nometnēs asina prātu, papildina dažādas prasmes un stiprina draudzības saites

Kurzemes plānošanas reģions šovasar – jūlija beigās un augustā – projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros kopā ar sadarbības partneriem organizēja trīs integratīvas nometnes, lai veicinātu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu iekļaušanos sabiedrībā. Nometnēs piedalījās 30 ģimenes ar bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem un kopumā 90 dalībnieki brīvā, radošā, inovatīvā un aktīvā gaisotnē mācījās izprast un izzināt pasauli, dalījās zināšanās un pieredzē, guva enerģiju, dzīvesprieku un veicināja radošumu, apmeklējot dažādas nodarbības.

“Integratīvai nometnei, kur tiekas dažādi bērni un jaunieši, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem, ir liela nozīme sabiedrības saliedēšanā – tā ir vieta, kur ģimenēm ir iespēja dalīties pieredzē, bērniem un jauniešiem daudz brīvākā atmosfērā iepazīt atšķirīgo, izprast un pieņemt to, redzot sabiedrību tādu, kāda tā ir. Priecājos, ka šogad projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sadarbībā ar mūsu lieliskajiem nometņu organizatoriem rīkojām trīs integratīvas nometnes, kur to dalībniekiem bija iespēja pavadīt piecas krāsainas, jautras, izglītojošas un piedzīvojumiem bagātas dienas,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava.

No 31. jūlija līdz 4. augustam Talsu novada Uguņos notika nometne “Veselīgie piedzīvojumi Uguņos”, ko rīkoja biedrība “Latvijas Mazpulki”. Nometnē kopumā 30 dalībnieki – deviņas ģimenes ar bērniem, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem, lieliski pavadīja piecas, dažādiem piedzīvojumiem un aktivitātēm piepildītas dienas! Tās galvenais uzsvars bija dalībnieku emocionālā un garīgā labklājība, tika asināts prāts, attīstīta roku veiklība un stiprinātas draudzības saites. Nometnes dalībnieki, teorētiski un praktiski mijiedarbojoties komandā, piepildīja nedēļu ar dažādām jaunām pieredzēm un emocijām, attīstīja un pilnveidoja sadarbības prasmes, savukārt radošajās darbnīcās attīstīja savus individuālos talantus. Nometnes ietvaros notika dažādas nodarbības, izzinoši pārgājieni, ekskursijas un citas aizraujošas aktivitātes.

No 12. līdz 16. augustam Kuldīgas novada Pelčos, Viduskurzemes pamatskolā- attīstības centrā notika nometne “Kur tu – tur es”, ko organizēja nodibinājums “Latvijas bērnu atbalsta fonds”. Nometnē ar vadmotīvu – “Mēs ticam – katram ir talants! Meklēsim un radīsim to kopā!” – kopumā 30 dalībnieki piecas aizraujošas dienas darbojās kopā gan atsevišķi, gan kopā, meklējot un attīstot ikviena spējas un talantus. Ģimenes ar bērniem piedalījās uzticības stafetē, risināja atjautības uzdevumus, sadziedājās,  veidoja no māla un dabas priekšmetiem, krāsoja, nodevās sporta aktivitātēm, sacentās galda spēļu turnīros, dejoja un kustējās, konstruēja ar “KNOP KNOP” un darīja vēl daudz citu kopīgu aktivitāšu.

No 14. līdz 18. augustam Ventspils novada Vārves pagastā, viesu namā “Raganas slota” notika nometne “Kurzemes piedzīvojums 2023”, ko rīkoja nodibinājums “Palīdzēsim.lv”. 30 integratīvās nometnes dalībnieki aizvadīja piecas radoši, aktīvi un sirsnīgi piepildītas dienas, stiprinot sadarbības prasmes, iegūstot jaunas draudzības un baudot kopābūšanas burvību.

Integratīvās nometnes rīkoja Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas Bērnu atbalsta fonda, biedrības “Latvijas Mazpulki” un nodibinājuma “Palīdzēsim.lv” komandām projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Pēc visām projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizētajām integratīvajām nometnēm Kurzemes plānošanas reģions un tā rīkotāji no nometņu dalībniekiem saņēma ļoti atzinīgus vārdus. Lieliskos piedzīvojumos, baudot vasaras sauli un kopābūšanas prieku, iegūti jauni draugi, paplašināts redzesloks, apgūtas jaunas prasmes un iemaņas, kā arī gūtas neaizmirstamas emocijas un pieredze.

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros laika posmā no 2019. līdz 2023. gadam Kurzemes plānošanas reģions, piesaistot nometņu rīkotājus, ir organizējis deviņas integratīvas nometnes ģimenēm ar bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, kopumā sniedzot iespēju izbaudīt piedzīvojumus vairāk nekā 270 nometņu dalībniekiem. Nometnēs piedalījās visa ģimene, lai ne tikai bērni un jaunieši iegūtu jaunu pieredzi un prasmes, bet arī vecāki, tai skaitā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, iepazītu citu vecāku pieredzi, saredzētu kopīgo, saliedētos, kā arī lieliski pavadītu laiku. Papildu projekta ietvaros, lai vairotu sabiedrības empātiju un izpratni, rīkotas arī trīs integratīvas nometnes bērniem un viņu ģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture