Īstenojot plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumus Ventspils pilsētā, turpinās Vidumupītes attīrīšanas un krasta pārbūves darbi

Tiek pļauti meldri, uzstādīta 3 km gara dūņu sūknēšanas cauruļvadu sistēma, pa kuru izsūknētā upītes gultne tiks novadīta uz kompostēšanas maisiem Jēkaba ielā. Vidumupītes gultnes dūņas tiks savāktas un pēc divu gadu kompostēšanas tās izmantos kā mēslojumu pilsētas apstādījumiem.

Šonedēļ tiks veikti sūknēšanas sistēmas iekārtas izmēģinājuma darbi Vidumupītes daļā, kas atrodas pretī t/c Tobago. Šajā posmā plānots attīrīt un sūknēt Vidumupītes gultnes dūņas un sasmalcināt meldrus, ko pēc tam uzglabās īpašos 1 000 m3 maisos Ventspils labiekārtošanas kombināta teritorijā.

Gultnes sūknēšanas iekārta veidota kā laiva un tā var brīvi pārvietoties pa ūdeni. Sistēma jau uzstādīta, bet šajā nedēļā plānots veikt pirmos izmēģinājuma darbus. Aktīvi sūknēšanas darbi tiks uzsākti nākamās nedēļas sākumā, turklāt, lai viss noritētu pēc iespējas ātrāk, tie tiks veikti arī naktīs, tādēļ klusajās stundās iespējams neliels sūknēšanas tehnikas radīts troksnis. Dūņu sūknēšanas metode ir pielāgota, lai maksimāli novērstu nepatīkamo aromātu izplatību.

Tā kā pagaidām vēl nav iespējams plānot nevēlamo aromātu izplatību daudzumu, iedzīvotājiem sūknēšanas laikā jārēķinās, ka gultnes attīrīšanas vietās gaisā tomēr iespējama nepatīkama smaka. Iedzīvotāji tiek aicināti savus pastaigu maršrutus neizvēlēties gar Vidumupītes krastu.

Vidumupītes nogāžu un gultnes pārbūves laikā paredzēts attīrīt un pārbūvēt posmu no ietekas Ventā līdz Brīvības ielai, stiprinot ar fašinām un velēnām. Posmu no Brīvības ielas līdz Renķa dārzam, kur šobrīd blakus atrodas grantēts gājēju celiņš, paredzēts pārbūvēt slēgtajā kolektorā un izveidot pārplūdi uz Renķa dārzam pieguļošo dīķi, bet pārējo Vidumupītes posmu līdz Durbes ielai tāpat paredzēts stiprināt ar fašinām un velēnām.

Darbi tiek veikti projekta “Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā” Nr.5.1.1.0/17/I/002  ietvaros.  Projektu plānots īstenot līdz 2020. gadam. Tā kopējās izmaksas ir 1 757 673,82 euro. 85 % jeb 1 485 986 euro no projekta attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 3 % no attiecināmajām izmaksām jeb 52 446,56 euro ir valsts budžeta līdzfinansējums, savukārt Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums kopējām projekta izmaksām ir 219 241,26 euro.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture