Izaugsme un nodarbinātība

Ventspils pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 
 
 

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

Latvijas pašvaldībām,

Izglītības iestādēm.

Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Pašvaldības aktivitātes projektā

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā
 • nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem
 • nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā

Projekta mērķa grupa

nodarbinātie vecumā no 25 gadiem visos Latvijas novados, tajā skaitā:

 • ar zemu izglītības līmeni,
 • ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums,
 • ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu.

prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp:

 • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5.pamatgrupas profesijās (pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki), 7.pamatgrupas profesijās (kvalificēti strādnieki un amatnieki), 8.pamatgrupas profesijās (iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, kā arī 9.pamatgrupas profesijās – vienkāršajās profesijās strādājošie. Sīkāk profesiju klasifikatorā,
 • nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas NVA īstenotā projektā ietvaros atbilstoši 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķim “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas

 • Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
 • 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss

Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 • karjeras konsultanta pakalpojumi
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
 • papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:

o    nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti,

o    atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Kontaktinformācija pašvaldībā

Projekta koordinators: Elita Baklāne – Ansberga, [email protected], 63601192

Sīkāka informācija

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv:

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

Mācību programmas

IKT produktu un pakalpojumu pārdošana

SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Programmas stundu skaits: 42

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 18.9

Google Adwords kampaņu organizēšana Google Analytics mājaslapu apmeklēšanas analīzei

SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Programmas stundu skaits: 32

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 14.4

Programmatūras un produktu izstrāde

SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Programmas stundu skaits: 36

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 16.2

Telpu noformējums un interjers

SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 32

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 14.4

AutoCad

SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 42

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 18.9

Rasēšana AutoCad programmā

SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 42

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 18.9

Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati

SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 42

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 18.9

Datu analīze un pārskatu sagatavošana Microsoft Excel vidē

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Programmas stundu skaits: 24

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 10.8

Kiberdrošība

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Programmas stundu skaits: 32

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 14.4

Personas datu aizsardzība (IT)

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Programmas stundu skaits: 18

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 8.1

Autokrāvēja vadītājs/ elektrokrāvēja vadītājs

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 24

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 10.8

Sastatņu montēšana

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 16

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 7.2

Ēkas siltuma mezgls (ISM) un siltumapgādes sistēmas: apkope un regulēšana. Iekšējie un ārējie siltumtīkli

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 20

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 9

Cilvēku celšanai paredzēta pacēlāja operators

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 24

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 10.8

Torņa celtņa operators

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 24

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 10.8

Izlices celtņa operators

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 24

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 10.8

Buka celtņa operators

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 24

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 10.8

Tilta celtņa operators

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 24

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 10.8

Darbs augstumā, sastatņu montāža un demontāža

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 32

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 14.4

Darbs augstumā

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 16

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 7.2

Stropētājs

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 16

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 7.2

Augstkāpēja darbs (16h)

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 16

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 7.2

Hidromanipulatora operators

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 16

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 7.2

Personas datu aizsardzība (20h)

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Programmas stundu skaits: 20

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 9

Mājas lapu veidošana

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Programmas stundu skaits: 80

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 36

Apmācības darbam ar motorzāģi un krūmgriezi (24h)

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Kokrūpniecība

Programmas stundu skaits: 24

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 10.8

Metāla griešana ar deggāzi

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

Programmas stundu skaits: 24

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 10.8

Metāla griešana ar plazmu

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

Programmas stundu skaits: 24

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 10.8

Punktveida metināšana

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

Programmas stundu skaits: 40

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 18

Telpu noformējums un interjers

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 80

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 36

Microsoft Office 365 pakalpojumu ieviešana un uzturēšana

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Programmas stundu skaits: 40

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 18

Bīstamo koku gāšana

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Kokrūpniecība

Programmas stundu skaits: 24

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 10.8

Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 80

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 36

Portālceltņa operators

Mācību centrs “BUTS”

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 24

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 10.8

Metālapstrāde (Rokas lokmetinātājs (MMA))

Ventspils Tehnikums

Izglītības programmas veids: Profesionālās tālākizglītības programma

Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

Programmas stundu skaits: 480

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 156.6

Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG))

Ventspils Tehnikums

Izglītības programmas veids: Profesionālās tālākizglītības programma

Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

Programmas stundu skaits: 480

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 156.6

Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG))

Ventspils Tehnikums

Izglītības programmas veids: Profesionālās tālākizglītības programma

Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

Programmas stundu skaits: 480

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 156.6

Mehatronika (Mehatronisku sistēmu tehniķis)

Ventspils Tehnikums

Izglītības programmas veids: Profesionālās tālākizglītības programma

Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

Programmas stundu skaits: 960

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 148.5

Riepu balansēšana un diagnostika

Ventspils Tehnikums

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

Programmas stundu skaits: 32

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 14.4

Rasēšanas pamati

Ventspils Tehnikums

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 120

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 36

Automobiļu kondicionieru sistēmas uzbūve, darbība un apkope

Ventspils Tehnikums

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

Programmas stundu skaits: 40

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 18

Mājas lapu veidošana

Ventspils Tehnikums

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Programmas stundu skaits: 60

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 27

HTML5 programmēšana

Ventspils Tehnikums

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Programmas stundu skaits: 40

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 18

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Ventspils Tehnikums

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Programmas stundu skaits: 40

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 18

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture