Noslēgušies plūdu risku novēršanas pasākumi Žāžciemā

2018. gada 15. oktobrī

Turpinot projekta “Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā” realizāciju, ir noslēgušies būvdarbi Žāžciemā, kur veikta grāvju pārbūve starp Rūpniecības un Medus ielu un izbūvēts slēgtais lietus ūdens kolektors no Rūpniecības ielas līdz Ventas upei.

Projekta ievaros veikts apjomīgs darbs, veikta jauna grāvja izbūve no Medus ielas līdz Rūpniecības ielai, savienojot grāvi ar blakus esošo dīķi, kā arī no Rūpniecības ielas izbūvēts slēgtais lietusūdens kolektors, kas taisnā ceļā, lietusūdeņus novadīs uz Ventas upi. Projekta rezultātā, tuvākajā teritorijā būtiski pazemināsies gruntsūdens līmenis un lielu nokrišņu laikā, lietusūdeņi, tiks novadīti uz Ventas upi nešķērsojot pilsētas teritoriju, samazinot plūdu riskus.

Pārbūves darbus objektā veica uzņēmums SIA “Ostas celtnieks”.

Projekts Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā tiek īstenots darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās otrās atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā.

Projektu plānots īstenot līdz 2018. gada beigām. Projekta kopējās izmaksas ir 1 757 673,82 eiro. 85 % jeb 1 485 986 eiro no projekta attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 3 % no attiecināmajām izmaksām jeb 52 446,56 eiro ir valsts budžeta dotācija, savukārt Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kopējām projekta izmaksām ir 219 241,26 eiro.

Projekta Nr.5.1.1.0/17/I/002

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture