Noslēgusies projekta “Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā” ieviešana

20.12.2019.

Ir noslēgusies projekta “Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā” ieviešana, izbūvējot pēdējo projektā ietvaros paredzēto objektu “Vidumupītes gultnes atjaunošana posmā no Durbes ielas līdz īpašumam Kuldīgas ielā 114 un caurtekas pārbūve Viduma ielā, Ventspilī”.

Kopumā projekta ietvaros tika veikti būvdarbi objektos:

  • Sarkanmuižas un Brīvības ielas krustojumā, kur tika pārbūvēts lietus ūdens kolektors, palielinot tā caurplūdes iespējas;
  • Žāžciemā pie Rūpniecības ielas tika veikta grāvja pārbūve un savienošana ar Ventas upi, izbūvējot lietusūdens kolektoru vairāk kā pieci simti metru garumā;
  • Pie Ventspils lidostas tika pārbūvēts grāvis vairāk kā kilometra garumā, kā rezultātā lietusūdens, tiek novadīts īsākā ceļā uz Ventas upi, neplūstot caur Ventspils pilsētai pa Vidumupīti
  • Visapjomīgākos darbus veica Vidumupītes posmā no Ventas upes līdz Brīvības ielai, kur ar speciālu tehniku, uzstādot trīs kilometru cauruļvadu, tika pārsūknētas gultnē uzkrājušās duņas ap desmit tūkstoši kubikmetru uz kompostēšanas maisiem Jēkaba ielā un nostiprināti krasti ar fašinām un velēnām.
  • Tika veikti arī Vidumupītes gultnes tīrīšanas un krastu nostiprināšanas darbi posmā no Brīvības ielas līdz Kuldīgas ielā 114, tajā skaitā pārbūvējot neatbilstošās caurtekas.

Būvdarbi tika veikti projekta “Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā” Nr.5.1.1.0/17/I/002.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 1 736 829,72 euro. No projekta attiecināmajām izmaksām finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds sniedza 1 476 305,27 euro līdzfinansējumu, valsts budžeta dotācija tika piešķirta 52 104,88 euro apmērā, savukārt Ventspils pilsētas pašvaldība  līdzfinansēja 208 419,57 euro no kopējām izmaksām.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture