Pārbūvēs Vidumupītes posmu no Durbes ielas līdz Kuldīgas ielai 114 un caurteku Viduma ielā

2019. gada.18. februārī

Turpinot projekta “Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā” realizāciju, tuvojas noslēgumam būvprojekta izstrāde objektam “Vidumupītes gultnes atjaunošana posmā no Durbes ielas līdz īpašumam Kuldīgas ielā 114 un caurtekas pārbūve Viduma ielā, Ventspilī”, lai jau šajā pavasarī, iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem, uzsāktu būvdarbus pēc būvniecības iepirkuma.

Objektā plānots pārbūvēt Vidumupītes gultni, nostiprināt nogāzes ar fašinu pinumu, pārbūvēt neatbilstošos augstumos esošās caurtekas Vidumupītes šķērsojumos, kas atrodas iebrauktuvēs uz privātīpašumiem, kā arī pārbūvēt caurteku ar nepietiekošu caurplūdi, kas šķērso Viduma ielu.

Projekta “Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā” ietvaros, šis būs papildus objekts, kuru būs iespējams realizēt, jo veiksmīgi noslēgušās pārējo objektu iepirkumu procedūras, kurās veidojās ekonomija ap 130 000 EUR apmērā.   

Projekts “Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā” tiek īstenots darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās otrās atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā.

Projektu plānots īstenot līdz 2018. gada beigām. Projekta kopējās izmaksas ir 1 757 673,82 eiro. 85 % jeb 1 485 986 eiro no projekta attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 3 % no attiecināmajām izmaksām jeb 52 446,56 eiro ir valsts budžeta dotācija, savukārt Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kopējām projekta izmaksām ir 219 241,26 eiro.

Projekta Nr. 5.1.1.0/17/I/002

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture