Pašvaldība izsola ražošanas ēkas Ganību ielā 99 nomas tiesības

Turpinot iepriekšējos gados uzsākto Ganību ielas industriālās zonas attīstīšanu un mūsdienu prasībām atbilstošas uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidi, Ganību ielā 99 ir uzsākta jaunas ražošanas ēkas un publiska auto stāvlaukuma būvniecība. Projekta īstenošanas rezultātā līdz 2023. gada 31. decembrim taps jauna ražošanas ēka 2 400 m2 platībā un tiks sakārtota ēkai pieguļošā teritorija, kā arī izbūvēts publisks auto stāvlaukums.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils osta” š.g. 26. aprīlī mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli izsolīs  nomas tiesības uz diviem topošās ražošanas ēkas Ganību ielā 99 nomas objektiem:

Nomas objekts Nr.1: viena puse no ražošanas ēkas 1. stāva un 2. stāva ar kopējo platību 1 250,05 m2 Ganību ielā 99, Ventspilī, kā arī ar ražošanas ēku saistītā teritorija – zemes gabala daļa atbilstoši ēkas vienai pusei un tai pieguļošai teritorijai ~ 2 839 m2 platībā, kadastra Nr. 2700 017 0016, teritorijā esošās zemes gabala (kadastra apzīmējums 2700 017 0019) daļas ar kopējo platību 5 660 m2. Sākumcena 2,50 EUR/m2 (cena bez PVN) par telpu nomu mēnesī;

Nomas objekts Nr.2: viena puse no ražošanas ēkas 1. stāva un 2. stāva ar kopējo platību 1 224,25 m2 Ganību ielā 99, Ventspilī, kā arī ar ražošanas ēku saistītā teritorija – zemes gabala daļa atbilstoši ēkas vienai pusei un tai pieguļošai teritorijai ~ 2 839 m2 platībā, kadastra Nr. 2700 017 0016, teritorijā esošās zemes gabala (kadastra apzīmējums 2700 017 0019) daļas ar kopējo platību 5 660 m2. Sākumcena 2,50 EUR/m2 (cena bez PVN) par telpu nomu mēnesī.

Nomas objektu izvietojums attēlots nolikuma 1. pielikumā.

Izsolei var pieteikties līdz 2023. gada 19. aprīlim plkst. 12:00. Pieteikums par dalību izsolē un investīciju plāna apraksts kopā ar maksājumu apliecinošu dokumentu par izsoles nodrošinājuma naudas iemaksu jāiesniedz Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils osta”, Ostas ielā 23, Ventspilī, vai jānosūta parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi [email protected].

Nodrošinājuma naudas iemaksa 5 000 EUR apmērā jāveic uz sekojošiem rekvizītiem: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils osta”, reģistrācijas Nr.40900035086, juridiskā adrese Ostas iela 23, Ventspils, LV-3601, norēķinu konts AS Luminor Bank, kods: RIKOLV2X, konta Nr. LV38RIKO0002930349051.

Nomas objektu mutiska izsole notiks 2023. gada 26. aprīlī, Jūras ielā 36, Ventspilī, Ventspils domes administrācijas telpās, 2. stāva zālē: nomas objekts Nr. 1 tiks izsolīts plkst. 15.00, nomas objekts Nr. 2 tiks izsolīts plkst. 15.30.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties vietnē www.ventspils.lv/izsoles. Tālrunis uzziņām: 636 24323.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture