Tiks atjaunota Vidumupītes gultne posmā no Durbes ielas līdz īpašumam Kuldīgas ielā 114

03.09.2019.

Turpinot projekta “Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā” realizāciju, iepirkuma rezultātā ir noslēgts līgums ar būvuzņēmēju SIA “AB Būvniecība” par būvdarbu veikšanu objektā “Vidumupītes gultnes atjaunošana posmā no Durbes ielas līdz īpašumam Kuldīgas ielā 114 un caurtekas pārbūve Viduma ielā, Ventspilī”

Objektā tiks pārbūvēta Vidumupītes gultne, nostiprinātas nogāzes ar fašinu pinumiem, pārbūvētas neatbilstošos augstumos esošās caurtekas Vidumupītes šķērsojumos, kas atrodas iebrauktuvēs uz privātīpašumiem, kā arī tiks pārbūvēta caurteka ar nepietiekošu caurplūdi, kas šķērso Viduma ielu.

Lūdzam iedzīvotājus pie kuru īpašumiem tiks veikti būvdarbi, būt saprotošiem un privātās automašīnas novietot auto stāvvietās pie ielas, jo būvdarbu laikā īslaicīgi nebūs iespējams ar automašīnām nokļūt privātīpašumos.

Būvdarbus plānots pabeigt līdz šī gada decembra mēnesim.

Būvdarbi tiek veikti projekta “Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā” Nr.5.1.1.0/17/I/002. 

Saskaņojot grozījumus ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 6. aprīlim. Projekta kopējās izmaksas ir 1 769 086,39  eiro. 85 % jeb 1 485 986 eiro no projekta attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 3 % no attiecināmajām izmaksām jeb 52 446,56 eiro ir valsts budžeta dotācija, savukārt Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kopējām projekta izmaksām ir 219 241,26 eiro.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture