Turpinās plūdu riska mazināšanas pasākumu projekta realizācija

2019. gada 31. maijā

Turpinot projekta “Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā” realizāciju, tuvojas noslēgumam būvprojekta izstrāde objektam “Vidumupītes gultnes atjaunošana posmā no Durbes ielas līdz īpašumam Kuldīgas ielā 114 un caurtekas pārbūve Viduma ielā, Ventspilī”. Akceptēts būvprojekts ir priekšnosacījums būvdarbu iepirkuma norises uzsākšanai.

Objektā plānots pārbūvēt Vidumupītes gultni, nostiprināt nogāzes ar fašinu pinumu, pārbūvēt neatbilstošos augstumos esošās caurtekas Vidumupītes šķērsojumos, kas atrodas iebrauktuvēs uz privātīpašumiem, kā arī pārbūvēt caurteku ar nepietiekošu caurplūdi, kas šķērso Viduma ielu.

Projektu plānots pabeigt šī gada rudenī. Projekta kopējās izmaksas ir 1 757 673,82 eiro. 85 % jeb 1 485 986 eiro no projekta attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 3 % no attiecināmajām izmaksām jeb 52 446,56 eiro ir valsts budžeta dotācija, savukārt Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kopējām projekta izmaksām ir 219 241,26 eiro.

Projekta Nr.5.1.1.0/17/I/002

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture