Turpinās Vidumupītes pārbūvi

12.02.2018.

Turpinot pērn uzsākto Vidumupītes attīrīšanas un pārbūves procesu, šonedēļ tiks uzsākta upītes posma pārbūve slēgtajā cauruļvadā – no Brīvības ielas līdz Reņķa dārzam, kur šobrīd blakus atrodas grants seguma gājēju celiņš.

Uzsākot būvdarbus, uz būvdarbu laiku tiks slēgts Vidumupītei  blakus esošais gājēju un velobraucēju celiņš. Būvdarbu laikā teritorija tiks norobežota ar pagaidu nožogojumu, tādēļ iedzīvotāji drošības dēļ, tiek aicināti būvdarbu laikā nešķērsot nožogojumu. Lai no Brīvības ielas nokļūtu Renķu dārzā, lūdzam izmantot Sporta ielas malā esošo ietvi un Vidumupīti šķērsot pa tiltiņu iepretim Strēlnieku ielai. Pēc būvdarbu pabeigšanas, celiņš starp Brīvības ielu un Reņķu dārzu tiks atjaunots.

Iestājoties siltākam laikam, tiks turpināta Vidumupītes krastu nostiprināšana ar fašinām un krastu nogāžu apzaļumošana visā Vidumupītes posmā no Sarkanmuižas dambja tilta līdz Durbes ielai.

Jau ziņots, ka īstenojot darbu pirmo kārtu, ar specializētu peldošu sūknēšanas sistēmas iekārtu veikta Vidumupītes gultnes attīrīšana no gadu laikā uzkrātā dūņu slāņa, meldriem un augu saknēm – posmā no Sarkanmuižas dambja tilta līdz Brīvības ielai, pārsūknējot vairāk kā 10 000 m3 dūņu pa uzstādīto trīs kilometrus garo cauruļvadu sistēmu uz  ģeotekstila maisiem, kas atrodas Bebru iela 12, Ventspilī. 

Projektu “Plūdu risku mazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā” Nr. 5.1.1.0/17/I/002  “plānots īstenot līdz 2018. gada beigām. Projekta kopējās izmaksas ir 1 757 673,82 eiro. 85 % jeb 1 485 986 eiro no projekta attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 3 % no attiecināmajām izmaksām jeb 52 446,56 eiro ir valsts budžeta dotācija, savukārt Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kopējām projekta izmaksām ir 219 241,26 eiro.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture