Uzsākta Vidumupītes pārbūve pie Ventspils lidostas

2018. gada 15. augustā

Turpinot projekta “Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā” realizāciju, ir uzsāktā Vidumupītes pārbūve pie Ventspils lidostas, posmā no Ganību ielas līdz valsts nozīmes ūdensnotekai “Bāliņgrāvis”, kas atrodas augštecē aiz lidostas.

Darbu ievaros tiks veikta gultnes pārbūve, pilnībā attīrot aizaugušo upītes gultni un aizsērējušo lietusūdens kolektoru, kas šķērso Ventspils lidostas teritoriju, tajā skaitā skrejceļu. Gadu laikā kolektors ir daļēji aizdambēts, par ko “parūpējušās” bebru ģimenes, lai paaugstinātu ūdens līmeni apkārtējā teritorijā. Darbu ietvaros, šo aizdambējumu plānots likvidēt un Vidumupīti savienot ar valsts nozīmes ūdensnoteku “Bāliņgrāvis”, kas savienots ar Ventas upi. Tādējādi tuvākajā teritorijā būtiski pazemināsies gruntsūdens līmenis un lielu nokrišņu laikā, lietusūdeņi tiks novadīti uz Ventas upi, nešķērsojot pilsētas teritoriju un samazinot plūdu riskus.

Pārbūves darbus objektā veic uzņēmums SIA “Omega 4” un darbus plānots pabeigt līdz šī gada decembra mēnesim.

Projekts “Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā” tiek īstenots darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās otrās atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā.

Projektu plānots īstenot līdz 2018. gada beigām. Projekta kopējās izmaksas ir 1 757 673,82 eiro. 85 % jeb 1 485 986 eiro no projekta attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 3 % no attiecināmajām izmaksām jeb 52 446,56 eiro ir valsts budžeta dotācija, savukārt Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kopējām projekta izmaksām ir 219 241,26 eiro.

Projekta Nr. 5.1.1.0/17/I/002

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture