Ventspilī veidos dienas aprūpes centru un ģimeniskai videi pietuvinātus sociālos pakalpojumus

2018. gada 5. aprīlis

Otrdien, 27. martā, Ventspils pilsētas dome saskaņoja Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017. – 2020. gadam, kas paredz Ventspilī izveidot dienas aprūpes centru, kā arī ģimeniskai videi pietuvinātus sociālos pakalpojumus.

Plāns paredz, ka Ventspilī, Kuldīgas ielā 4 tiks izveidots Dienas aprūpes centrs 40 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un 55 bērniem ar funkcionāliem

traucējumiem. Klientiem dienas aprūpes centrā tiks nodrošinātas individuālas un grupu

nodarbības sociālās saskaņā ar rehabilitācijas plānu. Uz jaunajām, divreiz plašākajām

telpām pārcelsies Atbalsta centram ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”, kas jau šobrīd sniedz dienas centra pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Savukārt, lai bērni un jaunieši, kuri pašlaik dzīvo bērnu namā, līdz ievietošanai audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē vai pilngadības sasniegšanai varētu dzīvot ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos, Ventspilī, Vītolu ielā 21 paredzēts izveidot divus dzīvokļus, katrā no tiem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumus nodrošinot ne vairāk kā 8 bērniem.

Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācija, kuras ietvaros lielie institucionālās

aprūpes centri tiks aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem, tiek īstenota projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar SIA “Safage Baltija” ir izstrādājis Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu, tajā iekļaujot ar katru reģiona pašvaldību saskaņotus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai tuvāko gadu laikā.

Kopējais plānotais finansējums infrastruktūras attīstībai Ventspils pilsētā deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai ir 1 172 200 eiro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 996 370 eiro apmērā, pašvaldības līdzfinansējums 140 660 eiro apmērā un valsts finansējums 35 170 eiro apmērā.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture