Ventspils pilsētas Sociālā dienesta darbinieki piedalījās biedrības “Cerību spārni” grupu mājas 5 gadu jubilejas pasākumā

2021. gada 2. augustā

Šī gada 23. jūlijā Ventspils pilsētas Sociālā dienesta darbinieces Dace Roģe un Ilze Liepājniece viesojās biedrības ‘’Cerību spārni” grupu mājas 5 gadu pastāvēšanas pasākumā, lai sveiktu sadarbības partnerus jubilejā un klātienē iepazītos ar grupu mājas pakalpojuma piedāvātajām iespējām.

Ar biedrību ‘’Cerību spārni” un tās valdes priekšsēdētāju Evu Viļķinu Ventspils pilsētas Sociālais dienests veiksmīgi sadarbojas kopš 2020. gada, kad biedrības grupu mājas pakalpojumu projekta ‘’Kurzeme visiem” ietvaros uzsāka saņemt jaunietis no Ventspils.

Biedrības izveidotā grupu māja ir kā liela ģimenes māja netālu no Siguldas pilsētas, kurā dzīvo 14 personas ar garīga rakstura traucējumiem, ērtās istabiņās pa diviem. Pakalpojums nodrošina tā klientiem ne tikai ģimeniskai videi pietuvinātu mājokli, bet arī iespēju  līdzdarboties visās ikdienas dzīves aktivitātēs, kas nodrošina dažādu nepieciešamu prasmju un iemaņu attīstību un pilnveidošanu. Jaunieši var darboties dārzā un iesaistīties dārza velšu izaudzēšanā, ko vēlāk paši pagatavo un ceļ galdā.

Tāpat grupu mājas iemītniekiem vienmēr ir pieejams individuāls atbalsts sociālo problēmu risināšanā. Būtiski atzīmēt, ka grupu mājas klientiem ik dienu ir iespēja būt nodarbinātiem radošajās darbnīcās un laiku aizpildīt saturīgi. Tā ir iespēja ne tikai sevi attīstīt un apgūt ko jaunu, bet arī par savu padarīto darbu iegūt papildu ienākumus, jo lielu daļu darbnīcā radīto rokdarbu var iegādāties veikalā ‘’Visi var”.

Svētku reizei grupu mājas jaunieši bija sagatavojuši interesantus un sirsnīgus dziesmu un deju priekšnesumus, lai pateiktos ikvienam darbiniekam un pasākuma viesiem par kopā būšanu. Sveicēji bija ieradušies gan no tuvākām, gan tālākām Latvijas pilsētām. Īpaši gandarīti un pateicīgi jubilejas reizē Evai Viļķinai un visai grupu mājas komandai bija iemītnieku vecāki, jo pakalpojums dod iespēju vecākiem būt nodarbinātiem un sociāli aktīviem, jo viņiem vairs nav  katra diena jāpavada, pastāvīgi uzraugot un atbalstot savu jau pilngadību sasniegušo bērnu.

Projekta “Kurzeme visiem”, kura ietvaros klientiem tiek sniegti sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi, viens no mērķiem ir šādu  pakalpojumu pieejamības veicināšana  dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, un projektā no 2016. gada iesaistījusies arī Ventspils pilsētas pašvaldība. Dalība projektā “Kurzeme visiem” sniedz iespēju vairāk personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem saņemt savām vajadzībām atbilstošus pakalpojumu veidus.

Projekts “Kurzeme visiem” (identifikācijas Nr. 9.2.2.1/15/I/004) tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2024. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk informācijas par projektu var atrast www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture