Ventspils vecpilsētā noris būvdarbi pie ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveides

27.02.2023.

Ventspilī turpinās darbs pie ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveides, kas paredz līdz 2023. gada nogalei uzbūvēt jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu – ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Šī pakalpojuma būtība ir sniegt ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem iespēju augt un dzīvot pēc iespējas ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos un mājoklī, kas līdzīgs ģimenes mājoklim.

Šo ēku būvniecība tiek realizēta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/032 “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” atbalstu.

Par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveides vietu vispiemērotākās tika atzītas ēkas  Skroderu ielā 13 un 13A, Ventspilī, nodrošinot vidi, kur tuvumā atrodas gan valsts, gan pašvaldību iestādes, pirmsskolas un vispārējās izglītības, interešu izglītības iestādes, kultūras un sporta infrastruktūra.

Realizējot būvniecības darbus ēkai Skroderu ielā 13,Ventspilī, tiek ņemti vērā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nosacījumi par ēkas Skroderu ielā 13, Ventspilī, oriģinālā apjoma un jumta formas saglabāšanu, jo ēka atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Vecpilsētas teritorijā.

2022. gada 30. jūnijā tika uzsākti būvdarbi objektā. Šobrīd ir uzsākti pagalma labiekārtošanas darbi, paralēli turpinot darbus pie elektroinstalācijas un koka fasādes izbūves darbiem. Finiša taisnē ir ārējo tīklu darbi un iekšējo starpsienu izbūve. Iesākoties siltākam laikam, tiks uzsākti vērienīgie manteļskursteņa restaurācijas darbi.

2022. gada nogalē tika atzīmēti Spāru svētki topošajai bērnu mājai. Spāru svētki vienmēr ir īpašs brīdis būvniecības procesā – līdz ar spāru uzsliešanu ēka ieguvusi savu kopskata veidolu, un diezgan precīzi var vizualizēt tās nākotnes apveidus. Ja līdz šim tie iezīmējušies vien uz papīra un inženieru, būvnieku prātos, tad tagad katrs ventspilnieks var novērtēt, ka šeit top jauna, pārdomāta un ērta vide bērniem.

Realizējot jau minēto ERAF projektu, Kuldīgas ielā 4, Ventspilī, izbūvētajā dienas aprūpes centrā kopš 2021. gada marta veiksmīgi darbojas nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš””, ikdienā sniedzot iespēju gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem saņemt dažādus vitāli nepieciešamus pakalpojumus, piemēram, ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa u.c. speciālistu pakalpojumus.

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” kopējās izmaksas ir 1,7 miljoni euro, t.sk. ERAF līdzfinansējums – 866 tūkst. euro, Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām – 122 tūkst. euro, finansējums neattiecināmajām izmaksām 510 tūkst. euro, un valsts budžeta dotācija – 31 tūkst. euro.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture