Notiks apmācības par digitālajiem rīkiem vadības procesos

1

Otrdien, 5. decembrī, 9.30 Ventspils bibliotēkas mācību klasē norisināsies nodarbība “Digitālie rīki vadības procesos”. To vadīs Dace Bergmane. Pasākumu rīko “Europe Direct Ventspils”.

Nodarbībā tiks sniegtas zināšanas par tehnoloģiju rīkiem un programmām, kas paredzētas vadības procesu pilnveidē, lai palielinātu produktivitāti.

Covid-19 pandēmija, ko piedzīvotājām nesen, apliecināja, cik būtiskas mūsdienu pasaulē ir digitālās tehnoloģijas. Pateicoties digitālajiem risinājumiem, Eiropas iedzīvotāji var savstarpēji sazināties un  strādāt. Digitalizācija cilvēkiem sniedz daudz ieguvumu – tā palīdz radīt jaunas darbavietas, sekmē jaunas prasmes, attīsta jaunus tirgus un uzlabo Eiropas Savienības (ES) konkurētspēju.

Digitālā pārkārtošanās ir būtisks ES stratēģiskās autonomijas elements, un tai ir arī svarīga nozīme, lai tuvinātu Eiropu klimata mērķu sasniegšanai. ES dalībvalstis atbalsta tādu uz cilvēku vērstu pieeju digitalizācijai, kurā tiek ievērotas un uzturētas spēkā ES vērtības un pamattiesības.

ES strādā vairākās politikas jomās, lai sekmētu digitālo pārkārtošanos. Plašāk lasiet: ŠEIT.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture