Notikusi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes kārtējā sēde

1

Ceturtdien, 13. aprīlī, plkst. 16.00 Domes sēžu zālē, Jūras ielā 36, 2.stāvā, Ventspilī notika Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes kārtējā sēde.

Domes sēdē piedalījās 8 domes deputāti – Edgars Čeporjus, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, Bruno Jurševics, Didzis Ošenieks, Normunds Pūpols, Jānis Vītoliņš, Kārlis Vočtavs

Domes sēdē nepiedalījās deputāti:

Guntis Blumbergs – atvaļinājumā

Dace Korna – personisks iemesls

Ģirts Valdis Kristovskis – komandējumā

Kristīne Lemberga – personisks iemesls

Aivars Lembergs – personisks iemesls

Domes sēdi vadīja Domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš.

Dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm PAR (Edgars Čeporjus, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, Bruno Jurševics, Didzis Ošenieks, Normunds Pūpols, Jānis Vītoliņš, Kārlis Vočtavs), PRET – nav, ATTURAS‒ nav, apstiprinājašādu darba kārtību:

Nr.Izskatāmā jautājuma nosaukums
1.Par reģistrēšanu palīdzības reģistrā un dzīvojamo telpu izīrēšanu
2.Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.[..] Saules ielā 110, Ventspilī, atsavināšanu
3.Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr. [..] Dzintaru ielā 28, Ventspilī, atsavināšanu
4.Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr. [..] Inženieru ielā 81, Ventspilī, atsavināšanu
5.Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr. [..] Brīvības ielā 32/34, Ventspilī, atsavināšanu
6.Par projekta “Kuldīgas ielas brauktuves seguma virskārtas pārbūvi no Pāvila ielas līdz Lielajam prospektam, Ventspilī” realizāciju
7.Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 18, Ventspilī īpašniekiem pagalma labiekārtošanas pasākumu īstenošanai
8.Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2014.gada 11.aprīļa lēmumā Nr.47 “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”
9.Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “Monumental” īres dzīvojamās mājas jaunbūvei Sinagogas ielā 2, Ventspilī
10.Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumā Nr.75 “Par projektu “Kurzemes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizācija””
11.Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 23.decembra lēmumā Nr.100 “Par pastāvīgo komisiju personālsastāvu apstiprināšanu”
12.Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”
13.Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 16.februāra noteikumos Nr.1 “Iepirkumu organizēšanas kārtība Ventspils valstspilsētas pašvaldībā”
14.Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes nākamās kārtējās sēdes sasaukšanu

Par visiem darba kārtības jautājumiem deputātu balsojums bija vienbalsīgs PAR.

Nākamā kārtējā Domes sēde tiek sasaukta 2023. gada 27. aprīlī plkst. 16.00.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture