Notikusi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes kārtējā sēde

1

Ceturtdien, 25. maijā, plkst. 16.00 Domes sēžu zālē, Jūras ielā 36, 2. stāvā, Ventspilī notika Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes kārtējā sēde.

Domes sēdē piedalījās 10 domes deputāti – Guntis Blumbergs, Edgars Čeporjus, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, Dace Korna, Ģirts Valdis Kristovskis, Kristīne Lemberga, Aivars Lembergs, Didzis Ošenieks, Kārlis Vočtavs

Domes sēdē nepiedalījās deputāti:

Bruno Jurševics – iemesls nav paziņots

Normunds Pūpols – personisks iemesls

Jānis Vītoliņš – komandējumā

Domes sēdi vadīja Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks sadarbības jautājumos Guntis Blumbergs.

Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR (Guntis Blumbergs, Edgars Čeporjus, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, Dace Korna, Ģirts Valdis Kristovskis, Kristīne Lemberga, Aivars Lembergs, Didzis Ošenieks, Kārlis Vočtavs), PRET – nav, ATTURAS‒ nav, apstiprināja šādu darba kārtību:

Nr.Izskatāmā jautājuma nosaukums
1.Par reģistrēšanu palīdzības reģistrā un dzīvojamo telpu izīrēšanu
2.Par grozījumu Ventspils pilsētas domes 2014. gada 11. aprīļa lēmumā Nr.47 “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”
3.Par līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā Lielajā prospektā 55, Ventspilī
4.Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2023.- 2030. gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
5.Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2021.gada 18.februāra nolikumā Nr.2 “Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils bibliotēka” nolikums”
6.Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2021.gada 18.februāra noteikumos Nr.1 “Ventspils bibliotēkas lietošanas noteikumi”
7.Par bērnu un jauniešu īslaicīgu nodarbinātību 2023.gada vasaras brīvlaikā
8.Par grozījumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 4.janvāra lēmumā Nr.2 “Par Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas personālsastāva apstiprināšanu”
9.Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra lēmumā Nr.61 “Par pastāvīgo komisiju izveidošanu”
10.Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes nākamās kārtējās sēdes sasaukšanu

Par visiem darba kārtības jautājumiem deputātu balsojums bija vienbalsīgs PAR.

Nākamā kārtējā Domes sēde tiek sasaukta 2023. gada 20. jūnijā plkst. 16.00.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture