Pabeigta kanalizācijas spiedvada izbūve Brīvības ielā

1

Lai rūpētos par savākto notekūdeņu drošu un videi draudzīgu pārsūknēšanu, Brīvības ielā veikta novecojušā spiedvada posma pārbūve.

Būvniecības darbi tika uzsākti jau pagājušajā nedēļā, savukārt šobrīd tiek veikta seguma atjaunošana. Kopumā pārbūvēts spiedvads 18 m garumā.

Kanalizācijas stacija Brīvības ielā nodrošina visu pilsētas kreisā krasta notekūdeņu savākšanu un pārsūknēšanu un kanalizācijas staciju Muitas ielā. Kopumā Ventspilī darbojas vairāk nekā 20 dažāda lieluma un jaudas kanalizācijas sūkņu stacijas, kuras nodrošina pa kanalizācijas tīkliem no patērētājiem saņemto notekūdeņu savākšanu un tālāku pārsūknēšanu uz Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksu.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture