Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Īss apraksts

Pašvaldība izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža.
Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams, pašvaldība pieaicina sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu, kokkopi vai citas atbilstošas nozares ekspertu vai izveido attiecīgu komisiju.

Iesniegums pieejams ŠEIT. Iesniegums pieejams (elektroniskam parakstam) ŠEIT.

Saņēmēji

Jebkura persona

Juridiskas un fiziskas personas - zemes īpašnieki vai tiesiskais valdītājs.

Termiņš

Divu nedēļu laikā, ja nav nepieciešams saņemt papildus ekspertu un institūciju atzinumus; Viena mēneša laikā, ja lēmuma pieņemšanai papildus ir nepieciešams Ventspils valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas ieteikums, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes un/vai Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto, administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kas administratīvais akts stājies spēkā.

Atgādinājums

Ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai, tad būvprojekta minimālajā sastāvā ir norādāmi izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms. Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas izsniegtā būvatļauja uzskatāma par būvniecības ieceres dokumentācijā minēto koku ciršanas atļauju.

Brīdinājums

Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī segti zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu. Atļaujas derīguma termiņš ir vienāds ar būvatļaujas derīguma termiņu.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture