Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Paskaidrojuma rakstu nepieciešams aizpildīt I grupas hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai paredzētos gadījumos, un hidrotehnisko un meliorācijas būvju konservācijai paredzētajos gadījumos, atbilstoši Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumiem Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi".

Būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par nepieciešamās dokumentācijas izstrādi.
Būvniecības ieceres pieteikumam visi nepieciešamie dokumenti ir aizpildāmi elektroniski un iesniedzami Būvniecības informācijas sistēmā (bis.gov.lv).

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa izvērtē iesniegto dokumentāciju un pieņem lēmumu par būvniecības ieceres akceptu vai atteikumu akceptēt ieceri.
Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt Būvniecības informācijas sistēmā (bis.gov.lv), pasūtītāja izveidotajā profilā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto, administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā.

Nosaukums:

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Reģistrācijas numurs:

90000051970Pakalpojumu kanāli:


Pašapkalpošanās tīmekļvietne (Latvija.gov.lv)

Citi klātienes kanāli

Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, klātiene

Adrese

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture