Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Paziņojumu par būvniecību piemēro sekojošos gadījumos: 1) daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas iekšējā inženiertīkla ierīkošanai vai pārbūvei, kā arī citu būvju iekšējā inženiertīkla ierīkošanai vai pārbūvei; 2) pirmās grupas inženierbūves nojaukšanai; 3) inženiertīkla pievada jaunai būvniecībai, ierīkošanai vai pārbūvei; 4) energoapgādes komersanta veicamiem būvdarbiem: 4.1) brīvstāvošas elektroenerģijas sadalnes jaunai būvniecībai un pārbūvei; 4.2) pārbūves un nojaukšanas būvdarbiem pastāvīgi norobežotās un nepiederošām personām slēgtās energoapgādes komersantu objektu teritorijās; 4.3) energoapgādes komersantu objektu elektroenerģijas inženiertīklu ierīkošanai vai pārbūvei to aizsargjoslā vai sarkano līniju robežās; 4.4) elektroenerģijas inženiertīklu pievadu ierīkošanai vai pārbūvei energoapgādes objektu vajadzībām; 4.5) otrās grupas elektroenerģijas līnijveida energoapgādes objekta (vai elektrolīnijas) nojaukšanai.

Būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par nepieciešamās dokumentācijas izstrādi.
Paziņojumam par būvniecību visi nepieciešamie dokumenti ir aizpildāmi elektroniski un iesniedzami Būvniecības informācijas sistēmā (bis.gov.lv).

Gadījumā, ja, izvērtējot iesniegto paziņojumu, tiek konstatētas neatbilstības būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, Paziņojums tiek atcelts. Ja paziņojums netiek atcelts, iecere var tikt realizēta.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto, administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā.

Nosaukums:

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Reģistrācijas numurs:

90000051970Pakalpojumu kanāli:


Pašapkalpošanās tīmekļvietne (Latvija.gov.lv)

Citi klātienes kanāli

Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, klātiene

Adrese

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture