Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Sapulču, gājienu un piketu izskatīšana kopā ar pasākuma organizatoru un lēmuma pieņemšana par atļauju rīkot sapulci, gājienu piketu, kā arī ieteikumu sniegšana par sapulces, gājiena, piketa rīkošanu.

1. Iesnieguma iesniegšana
Sapulces, gājiena vai piketa organizatoram ir jāiesniedz pieteikums par attiecīga pasākuma rīkošanu klātienē vai nosūtot pa pastu Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Vispārējai nodaļai Jūras ielā 36, Ventspilī vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai oficiālo elektronisko adresi (e-adrese).

Pieteikums iesniedzams ne agrāk kā 4 mēnešus un ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms attiecīgā pasākuma norises. Ja pieteikumu nav iespējams iesniegt šajā termiņā, jo par notikumu, saistībā ar kuru attiecīgais pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 darba dienas pirms attiecīgā notikuma, tad pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu iesniedz pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises.

Iesniedzot pieteikumu, fiziskā persona uzrāda savu pasi, bet juridiskās personas pārstāvis uzrāda savu pasi un iesniedz juridiskās personas pilnvaru iesniegt pieteikumu.

Visām pieteikumā minētajām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajām personām — pilns nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs.

Pieteikumā norādāms:
1) pasākuma veids (sapulce, gājiens, pikets);
2) pasākuma mērķis;
3) pasākuma datums, sākuma un beigu laiks;
4) sapulces vai piketa vieta, gājiena maršruts;
5) plānotais dalībnieku skaits;
6) kāds atbalsts tiek lūgts no pašvaldības un policijas, lai sekmētu pasākuma netraucētu norisi;
7) organizators (viens vai vairāki) un tālruņa numurs, pa kuru var sazināties ar viņu;

8) pasākuma vadītājs;
9) pasākuma vadītāja palīgi, kā arī kārtības uzturētāji.

Pieteikumam pievieno:
1) pasākuma norises vietas shēma vai maršruts;
2) kārtības uzturētāju sarakstu ar viņu parakstiem, kas apliecina piekrišanu piedalīties pasākumā kārtības uzturētāja statusā, vai līguma kopiju, ja pasākuma organizators par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākuma laikā ir noslēdzis līgumu ar apsardzes komersantu;
3) pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators un pasākums tiek rīkots uz viņa privātajā īpašumā esošās zemes vai uz privātajā īpašumā vai privātajā lietošanā esošajiem zemes gabaliem.

2. Pakalpojuma saņemšana
Iesniegto dokumentu oriģinālus un kopijas kopā ar aizpildītu veidlapu izskata Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Ekonomikas un iepirkumu nodaļa un sniedz ieteikumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram par atļaujas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un izsniedz to pieprasījuma iesniedzējam.

Atļaujas saņemšana sapulču, gājienu un piketa organizēšanai ir bezmaksas pakalpojums.

Atļauju saņem Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Ekonomikas un iepirkuma nodaļā.

Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Nosaukums:

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Reģistrācijas numurs:

90000051970Pakalpojumu kanāli:


E-adrese

_default@40900038010

Tālruņa zvans

63601191

Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta

Vispārējā nodaļa

Adrese

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Darba laiki

Pirmdiena: 08:00 - 18:00

Otrdiena: 08:00 - 17:00

Trešdiena: 08:00 - 17:00

Ceturdiena: 08:00 - 17:00

Piektdiena: 08:00 - 16:00

Sestdiena: Slēgts

Svētdiena: Slēgts

Pasts

Ventspils valstspilsētas pašvaldība

Adrese

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture