Izsludināta pieteikšanās uz vakantajām darba vietām Ventspils valstspilsētas pašvaldības komisijās

1

Nolūkā nodrošināt komisiju darba nepārtrauktību un vērtējot izskatāmo jautājumu nozīmi, ceturtdien, 25. maijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome palielināja Ekonomikas un budžeta komisijas, kā arī Pilsētas attīstības un vides komisijas maksimālo locekļu skaitu no 11 uz 13.

Secīgi tiek izsludināta pieteikšanās uz vakantajām Ekonomikas un budžeta komisijas un Pilsētas attīstības un vides komisijās locekļu vietām līdz 2023. gada 9. jūnijam.

Ņemot vērā situāciju, ka 2023. gada 14. aprīļa lēmumā Nr.62 noteiktajā pieteikšanās termiņā uz vakanto vietu darbam Ventspils valstspilsētas pašvaldības Atsavināšanas komisijā netika saņemts neviens pieteikums, tiek atkārtoti izsludināta pieteikšanās uz šo vakanto vietu darbam komisijā līdz 2023. gada 9. jūnijam.

Iesniegums, kurā izteikta vēlme strādāt Ekonomikas un budžeta komisijas, Pilsētas attīstības un vides komisijas vai Atsavināšanas komisijas sastāvā, pievienojot dzīves aprakstu (Curriculum vitae), iesniedzams klātienē Ventspils valstspilsētas pašvaldībā, Jūras ielā 36, Ventspilī, vai dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtāms uz elektroniskā pasta adresi: [email protected] vai [email protected].


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture