Par projekta “Kurzemes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizācija” īstenošanu

1

Ceturtdien, 13. aprīlī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome atbalstīja Ventspils muzeja priekšlikumu par projekta “Kurzemes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizācija” finansējuma sadalījuma izmaiņām.

Lai pretendētu uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumu projekta “Kurzemes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizācija” pieteikums 2021. gadā tika iesniegts projektu konkursā, tas tika atbalstīts un pašlaik tiek īstenots.

Projekta ietvaros tiek pilnveidota Piejūras brīvdabas muzeja ēkas un teritorijas pieejamība, papildināta ekspozīcija un nodrošināta daudzveidīga ekspozīcijas daļa integrāciju vienotā sistēmā, kā arī būtiski uzlabota muzejā esošā kultūras mantojuma (ekspozīcijas objektu un Nacionālā muzeja krājuma daļas) drošība, t.sk. projektēta un uzstādīta jauna ugunsdrošības signalizācijas sistēma un nožogojums.

Ventspils muzejs projektā plānotās aktivitātes realizē no 2021. līdz 2023. gada par kopējo summu EUR 696 092, t.sk. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums – EUR 585 000 apmērā. Projekta realizācijas kopējās izmaksas ietver nepieciešamos darbus projekta sagatavošanā, kā arī nepieciešamos uzraudzības darbus.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture