Interešu izglītība

Ventspils pilsētas pašvaldībai rūp, lai ikvienam Ventspils bērnam un jaunietim būtu iespējams atrast savām spējām un interesēm atbilstošas interešu izglītības nodarbības. Interešu izglītības nodarbības notiek gan vispārizglītojošajās skolās, gan Ventspils Mākslas skolā, Ventspils Mūzikas vidusskolā, Ventspils Digitālajā centrā, Sporta skolā “Spars” un Ventspils Jaunrades namā.

Ventspils Jaunrades nams

Ventspils Jaunrades namā interesentiem pieejamas interešu izglītības programmas tehniskās jaunrades, sporta izglītības, kultūrizglītības jomās, kā arī citas izglītojošas programmas, kuras 2020./2021. mācību gadā kopumā apmeklē aptuveni 1050 audzēkņu. Ikviens bērns un jaunietis vecumā no 3 līdz 25 gadiem aicināts nākt uz Jaunrades namu attīstīt savus talantus dziedot, dejojot, spēlējot teātri un dažādus instrumentus, zīmējot vai sportojot. Mēs varam lepoties ar sasniegumiem gan dažādos sporta veidos,  gan baletā, mākslā un radioelektronikas jomā. Arī šajā mācību gadā Ventspils Jaunrades nama Skolēnu mācību uzņēmumi turpinās piedalīties Junior Achievement Latvija organizētajos konkursos un tirdziņos, lai atkal iegūtu dažādas nominācijas un uzņēmumu simpātiju balvas.

Jaunrades nams regulāri organizē un piedalās dažādos pasākumos – koncertos, konkursos, sacensībās un festivālos. Izglītojamie ar savām skanīgajām balsīm un instrumentspēles prasmēm priecējuši klausītājus arī citās izglītības iestādēs, pansionātos un saviesīgos pasākumos. Par tradīciju ir kļuvis mācību gada noslēguma pasākums Dzirnavu laukumā, kurā tiek godināti mūsu bērni un pedagogi par sasniegumiem konkursos un skatēs pilsētā, valstī un pasaulē, bet ar skanīgām dziesmām, deju soļiem un teātra uzvedumiem pasākumu bagātina mūsu Jaunrades nama audzēkņi. Laipni gaidīti Jaunrades namā skolēnu brīvlaikos ir ne tikai mūsu bērni, bet visi Ventspils un valsts bērni, lai profesionālu pedagogu vadībā darbotos radošās darbnīcās mākslas un tehniskās jaunrades nomā.

Jaunrades namā ir Latvijā vienīgais digitālais planetārijs – seansi tiek piedāvāti katru dienu un to saturs tiek regulāri atjaunots un mainīts, lai, atgriežoties pie mums vēlreiz, apmeklētājs varētu sevi pārsteigt ar jauniem atklājumiem. Jaunrades nama jumta izbūvē ir observatorija, kas aprīkota ar kvalitatīvu teleskopu. Apmeklētājiem iespējams veikt saules novērojumus pat dienas laikā.

Lietotājiem ir pieejama Jaunrades nama mājaslapa: www.jaunradesnams.lv un e-pasta adreses: jaunra[email protected] un [email protected].

Ventspils Mūzikas vidusskola

Vairākkārt esi redzējis sevi spēlējam vijoli, klavieres, saksi vai bungas? Esi dzirdējis sev veltītus vētrainus aplausus? Sapņo kā tas ir būt uz skatuves, prožektoru gaismā lēkājot nevaldāmos mūzikas ritmos, dziedāt tā pa īstam draugiem? Kā tas ir būt mūziķim, saprast rakstu zīmes notīs? Nav svarīgi vai esi jauns, mazs, citāds vai vecs, nāc pie mums! Tevi gaida bungu komplekts, mikrofons, vijole, klavieres, flauta, saksis, ģitāra, ērģeles, čells, Tava dziesma, Tavs koncerts, Tavs skolotājs!

Pieteikšanās Interešu izglītības programmā – Visu vecumu interesentiem Ventspils Mūzikas vidusskolas administrācijā, Biznesa centrā, Ostas ielā 23, 2. stāvā no Kuģinieku ielas puses. Pirmdienās   no  12.00 – 13.00, ceturtdienās no  17.00 – 18.00.

Vairāk informācijas: Lia Sproģe, metodiķe, Interešu izglītības programmas vadītāja. E-pasts: [email protected], mob. telefons 29475912.

http://vmv.ventspils.lv

Ventspils Mākslas skola

Ventspils Mākslas skola īsteno divas profesionālās ievirzes izglītības programmas, kā arī interešu izglītības programmu sagatavošanas klasēs, kuras 2020./2021. mācību gadā kopumā apmeklē 273 izglītojamie. Mācības skolā notiek pēc nodarbībām skolā un audzēkņiem nav mācību maksas.

Profesionālās ievirzes izglītību skolā var apgūt no 8 un 15 gadu vecuma, bet interešu izglītību sākot no 5 gadu vecuma.

Mākslas skolas audzēkņi un pedagogi regulāri piedalās Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajos konkursos un semināros, festivālos, ārvalstu konkursos, plenēros, kā arī dažādos Ventspils pilsētas pasākumos un izstādēs. Tāpat skola regulāri organizē audzēkņu darbu izstādes mūsu pilsētā – Pārventas bibliotēkā, Teātra namā ”Jūras vārti”, Augstskolas bibliotēkā un Ventspils Galvenās bibliotēkas izstāžu zālē.

Lietotājiem ir pieejama Ventspils Mākslas skolas mājaslapa, kas ļauj iepazīties ar skolā piedāvātajām programmām: www.ventspilsmakslasskola.lv.

Ventspils Jauniešu māja

Ventspils Jauniešu mājā notiek dažādu tēmu izglītojoši, informatīvi, kā arī izklaidējoši pasākumi. Jauniešiem tiek sniegts konsultatīvs un resursu atbalsts savu iniciatīvu veidošanā un īstenošanā. Tāpat darbojas arī informācijas punkts, kurā iespējams uzzināt par jauniešiem aktuālām tēmām, piemēram, izglītības un karjeras iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, kā arī noskaidrot, kādas organizācijas vai speciālisti var palīdzēt dažādās situācijās.

Brīvā laika pavadīšanai jauniešiem pieejama tējnīca, kā arī dažādas galda spēles (novuss, galda hokejs, “Alias”, “Scrabble”, “Katanas ieceļotāji” un daudzas citas).

Iepriekš to saskaņojot, jauniešiem, kā arī jauniešu grupām un organizācijām, bez maksas ir pieejamas telpas pasākumiem, apmācībām, sanāksmēm – savu slēgto vai atvērto pasākumu organizēšanai.

Ventspils pilsēta Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā konkursā ieguva titulu “Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2020”. 2020. gadā Ventspilī tika organizēti jauniešiem nozīmīgi pasākumi – Starptautiskās Jaunatnes dienas svinības, pieredzes apmaiņas seminārs Latvijas jaunatnes darbiniekiem, nacionāla līmeņa jaunatnes politikas konference un citas aktivitātes un pasākumi jauniešiem.

Lietotājiem ir pieejams Ventspils jauniešu portāls, kas ļauj iepazīties jauniešu iespējām pilsētā: www.jauniesi.ventspils.lv.

Sporta skola „Spars”

Ventspils Sporta skola “Spars” ir viena no lielākajām sporta skolām Latvijā, kurā 2020./2021. mācību gadā mācās vairāk nekā 1090 audzēkņu vecumā no 5 līdz 25 gadiem. Audzēkņiem nav mācību maksas.

Sporta skola piedāvā 10 sporta veidus: basketbolu, BMX, džudo, ložu šaušanu, peldēšanu, smaiļošana un kanoe airēšanu, sporta vingrošanu, svarcelšanu, šorttreku un vieglatlētiku.

Katru gadu Sporta skolā “Spars” tiek realizēta Jaunatnes sporta attīstības programma audzēkņu izaugsmes veicināšanai, kuras ietvaros paredzēts atbalsts 27 jaunajiem sportistiem dažādos sporta veidos. Tāpat sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izveidots “Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs”, kurā tiek atbalstīti 14 augstas klases sportisti svarcelšanā, vieglatlētikā un šorttrekā.

Lietotājiem ir pieejama Sporta skolas “Spars” mājaslapa, kurā ikviens var sekot līdzi audzēkņu rezultātiem un sasniegumiem, kā arī uzzināt jaunāko informāciju par sacensībām un treniņiem: www.spars.ventspils.lv.

Ventspils Digitālais centrs

Tehnoloģiju nodarbības

Nodarbības tiek organizētas Ventspils pilsētas “Rīcības programmas datorprasmju apguvei Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās 2019.-2021.gadā” ietvaros. Nodarbības pieejamas visiem Ventspils izglītības iestāžu sešgadniekiem, 1.-12.klašu skolēniem, Ventspils tehnikuma un Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņiem.

Visas nodarbības ir bezmaksas, to nodrošina Ventspils pašvaldības finansējums. Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā un viena nodarbība ilgst 90 minūtes, izņemot pulciņu “Spēļu izstrādes pamatu skola” vidusskolēniem, kur nodarbības notiek blokveidā katru otro sestdienu.

Nodarbības ilgst no 2020. gada 21.septembra līdz 2021. gada maijam. Nodarbību iedalījums pa vecuma grupām:

Nodarbību katalogs:

www.adre.se/katalogs

Pulciņu piedāvājuma klāsts veidots tā, lai tas būtu piemērots dažādām vecuma grupām un katrs sev varētu atrast piemērotāko – gan tie kam patīk izpausties radoši, gan tie kam patīk attīstīt loģisko domāšanu.

Ar pulciņu tēmu aprakstiem un vecuma grupu sadalījumu var iepazīties Ventspils Digitālā centra mājas lapā: www.adre.se/itnodarbibas

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture