Interešu izglītība

Ventspils pilsētas pašvaldībai rūp, lai ikvienam Ventspils bērnam un jaunietim būtu iespējams atrast savām spējām un interesēm atbilstošas interešu izglītības nodarbības. Interešu izglītības nodarbības notiek gan vispārizglītojošajās skolās, gan Ventspils Mākslas skolā, Ventspils Mūzikas vidusskolā, Ventspils Digitālajā centrā, Sporta skolā “Spars” un Ventspils Jaunrades namā.

Ventspils Jaunrades nams

Ventspils Jaunrades namā interesentiem pieejamas interešu izglītības programmas tehniskās jaunrades, sporta izglītības, kultūrizglītības jomās, kā arī citas izglītojošas programmas, kuras 2023./2024. mācību gadā kopumā apmeklē aptuveni 1106 audzēkņu. Ikviens bērns un jaunietis vecumā no 3 līdz 25 gadiem aicināts nākt uz Jaunrades namu attīstīt savus talantus dziedot, dejojot, spēlējot teātri un dažādus instrumentus, zīmējot vai sportojot. Mēs varam lepoties ar sasniegumiem gan dažādos sporta veidos,  gan baletā, mākslā un radioelektronikas jomā.

Jaunrades nams regulāri organizē un piedalās dažādos pasākumos – koncertos, konkursos, sacensībās un festivālos. Izglītojamie ar savām skanīgajām balsīm un instrumentspēles prasmēm priecējuši klausītājus arī citās izglītības iestādēs, pansionātos un saviesīgos pasākumos. Par tradīciju ir kļuvis mācību gada noslēguma pasākums Dzirnavu laukumā, kurā tiek godināti mūsu bērni un pedagogi par sasniegumiem konkursos un skatēs pilsētā, valstī un pasaulē, bet ar skanīgām dziesmām, deju soļiem un teātra uzvedumiem pasākumu bagātina mūsu Jaunrades nama audzēkņi. Laipni gaidīti Jaunrades namā skolēnu brīvlaikos ir ne tikai mūsu bērni, bet visi Ventspils un valsts bērni, lai profesionālu pedagogu vadībā darbotos radošās darbnīcās mākslas un tehniskās jaunrades nomā.

Jaunrades namā ir Latvijā vienīgais digitālais planetārijs – seansi tiek piedāvāti katru dienu un to saturs tiek regulāri atjaunots un mainīts, lai, atgriežoties pie mums vēlreiz, apmeklētājs varētu sevi pārsteigt ar jauniem atklājumiem. Jaunrades nama jumta izbūvē ir observatorija, kas aprīkota ar kvalitatīvu teleskopu. Apmeklētājiem iespējams veikt saules novērojumus pat dienas laikā.

Ventspils Mūzikas vidusskola

Vairākkārt esi redzējis sevi spēlējam vijoli, klavieres, saksi vai bungas? Esi dzirdējis sev veltītus vētrainus aplausus? Sapņo kā tas ir būt uz skatuves, prožektoru gaismā lēkājot nevaldāmos mūzikas ritmos, dziedāt tā pa īstam draugiem? Kā tas ir būt mūziķim, saprast rakstu zīmes notīs? Nav svarīgi vai esi jauns, mazs, citāds vai vecs, nāc pie mums! Tevi gaida bungu komplekts, mikrofons, vijole, klavieres, flauta, saksis, ģitāra, ērģeles, čells, Tava dziesma, Tavs koncerts, Tavs skolotājs!

Pieteikšanās Interešu izglītības programmā – Visu vecumu interesentiem Ventspils Mūzikas vidusskolas administrācijā, Biznesa centrā, Ostas ielā 23, 2. stāvā no Kuģinieku ielas puses. Pirmdienās   no  12.00 – 13.00, ceturtdienās no  17.00 – 18.00.

Vairāk informācijas: Lia Sproģe, metodiķe, Interešu izglītības programmas vadītāja. E-pasts: [email protected], mob. telefons 29475912.

http://vmv.ventspils.lv

Ventspils Mākslas skola

Ventspils Mākslas skola īsteno divas profesionālās ievirzes izglītības programmas, kā arī interešu izglītības programmu sagatavošanas klasēs, kuras 2023./2024. mācību gadā kopumā apmeklē 281 izglītojamie. Mācības skolā notiek pēc nodarbībām skolā un audzēkņiem nav mācību maksas.

Profesionālās ievirzes izglītību skolā var apgūt no 8 un 15 gadu vecuma, bet interešu izglītību sākot no 4 gadu vecuma.

Mākslas skolas audzēkņi un pedagogi regulāri piedalās Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajos konkursos un semināros, festivālos, ārvalstu konkursos, plenēros, kā arī dažādos Ventspils pilsētas pasākumos un izstādēs. Tāpat skola regulāri organizē audzēkņu darbu izstādes mūsu pilsētā – Pārventas bibliotēkā, Teātra namā ”Jūras vārti”, Augstskolas bibliotēkā un Ventspils Galvenās bibliotēkas izstāžu zālē. 

Lietotājiem ir pieejama Ventspils Mākslas skolas mājaslapa, kas ļauj iepazīties ar skolā piedāvātajām programmām: www.ventspilsmakslasskola.lv.

Ventspils Jauniešu māja

Ventspils Jauniešu mājā notiek dažādu tēmu izglītojoši, informatīvi, kā arī izklaidējoši pasākumi. Jauniešiem tiek sniegts konsultatīvs un resursu atbalsts savu iniciatīvu veidošanā un īstenošanā. Tāpat darbojas arī informācijas punkts, kurā iespējams uzzināt par jauniešiem aktuālām tēmām, piemēram, izglītības un karjeras iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, kā arī noskaidrot, kādas organizācijas vai speciālisti var palīdzēt dažādās situācijās.

Iepriekš to saskaņojot, jauniešiem, kā arī jauniešu grupām un organizācijām, bez maksas ir pieejamas telpas pasākumiem, apmācībām, sanāksmēm – savu slēgto vai atvērto pasākumu organizēšanai.

Ventspils ieguvusi statusu “Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2020”, kas nozīmē, ka 2020. gadā Ventspilī tika organizēti jauniešiem nozīmīgi pasākumi, piemēram, Starptautiskās Jaunatnes diena, konkursa “Labākais darbā ar jaunatni” godināšanas pasākums un citas Latvijas jaunatnes politikas aktivitātes un jauniešu pasākumi.

Lietotājiem ir pieejams Ventspils jauniešu portāls, kas ļauj iepazīties jauniešu iespējām pilsētā: www.jauniesi.ventspils.lv

Lietotājiem ir pieejama Jaunrades nama mājaslapa: www.jaunradesnams.lv un e-pasta adreses: [email protected] un [email protected].

Sporta skola „Spars”

Ventspils Sporta skola “Spars” ir viena no lielākajām sporta skolām Latvijā, kurā 2023./2024. mācību gadā mācās vairāk nekā 1013 audzēkņu vecumā no 5 līdz 25 gadiem. Audzēkņiem nav mācību maksas.

Sporta skola piedāvā 10 sporta veidus: basketbolu, BMX, džudo, ložu šaušanu, peldēšanu, smaiļošana un kanoe airēšanu, sporta vingrošanu, svarcelšanu, šorttreku un vieglatlētiku.

Katru gadu Sporta skolā “Spars” tiek realizēta Jaunatnes sporta attīstības programma audzēkņu izaugsmes veicināšanai, kuras ietvaros paredzēts atbalsts 19 jaunajiem sportistiem dažādos sporta veidos. Tāpat sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izveidots “Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs”, kurā tiek atbalstīti 17 augstas klases sportisti svarcelšanā, vieglatlētikā un šorttrekā.

Lietotājiem ir pieejama Sporta skolas “Spars” mājaslapa, kurā ikviens var sekot līdzi audzēkņu rezultātiem un sasniegumiem, kā arī uzzināt jaunāko informāciju par sacensībām un treniņiem: https://spars.ventspils.lv.

Ventspils Digitālais centrs

Tehnoloģiju nodarbības

Nodarbības tiek organizētas Ventspils valstspilsētas “Rīcības programmas datorprasmju apguvei Ventspils valstspilsētas vispārizglītojošās skolās 2022. – 2024. gadā” ietvaros. Tās pieejamas visiem Ventspils izglītības iestāžu sešgadniekiem, 1. – 12. klašu skolēniem, Ventspils tehnikuma un Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņiem.

Nodarbību norises pamatlaiki:

  • plkst. 13:00- 14.30 (sešgadnieki);
  • plkst. 14:45- 16:15 (1. – 4.klase);
  • plkst. 16:30 – 18:00 (5. – 8.klase) ;
  • plkst. 18:15 – 19:45 (9. – 12.klasei).

Visas nodarbības (gan klātienes, gan attālinātās) Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem un audzēkņiem ir bezmaksas, to nodrošina Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējums. Attālinātās nodarbības citu pašvaldību skolēniem ir maksas pasākums.

Pulciņi notiek tikai latviešu valodā, līdz ar to pulciņu dalībniekiem nepieciešamas vismaz pamatzināšanas latviešu valodā.

Nodarbības ilgst no 2023. gada 18. septembra līdz 2024. gada 17. maijam.

Vairāk par nodarbībām iespējams iepazīties Ventspils Digitālā centra mājaslapā: www.adre.se/itnodarbibas

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture