Pirmsskolas un vispārējā izglītība

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA

Uzsākot 2023./2024. mācību gadu, Ventspilī pirmsskolas izglītības programmas kopumā apgūst 1572 audzēkņi vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.

Ventspilī darbojas 9 pirmsskolas izglītības iestādes.

Bērnus no 1,5 gadu vecuma uzņem pirmsskolas izglītības iestādēs: «Zvaigznīte, «Bitīte», «Vāverīte», “Rūķītis”, “Eglīte”, “Saulīte” stuktūrvienībā “Pienenīte”, «Pasaka», «Margrietiņa» un «Varavīksne».

Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs tiek realizēts projekts „Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām”. Projektā iesaistīti visu Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu 3 – 7 gadīgie  bērni. Kopš 2013. gada Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes padziļināti apgūst Brīvdabas pedagoģijas teoriju un praksi, aktualizējot ekoloģisko audzināšanu, saudzīgas attieksmes pret dabu un kultūrvidi veidošanu, atbildības par visu dzīvo ieaudzināšanu un veselīga dzīvesveida apzināšanu.

Skolotāji veido uzdevumus bērnu jēgpilnai, aktīvai darbībai. Iegādātas ierīces kā lupas, binokļi, zinātniskie komplekti iesācējiem, lielās pipetes un pincetes un citi rīki, kaspalīdz kvalitatīvi organizēt nodarbības telpās un ārpus tām. Bērni vēro, salīdzina, eksperimentē, mācās spriest un secināt. 

Pirmsskolas izglītības iestādes savā starpā dalās arī ar pieredzi, četras reizes gadā satiekoties metodisko apvienību sanāksmēs un  pirmsskolas izglītības darbinieku sanāksmē.

Vispārējā izglītība

Ventspils pilsētā darbojas 9 vispārizglītojošās dienas skolas (1 valsts ģimnāzija, 3 vidusskolas, 4 pamatskolas un 1 sākumskola). Ventspils 6. vidusskola realizē arī vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas tālmācībā.

Vairāk par Ventspils vispārizglītojošajām skolām iespējams uzzināt, apmeklējot to mājaslapas:

Aicinām apmeklēt arī Izglītības pārvaldes mājaslapu vip.ventspils.lv

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture