Ventspils ģerbonis

Ventspils pilsētas ģerbonis – viens no senākajiem Latvijas pilsētu heraldiskajiem simboliem. Tā pamatelementi veidojušies Livonijas periodā (13.-16.gs.) un maz mainītā veidā saglabājušies līdz pat mūsdienām.

Ventspils ģerboņa attīstības sākumi saistāmi ar 14.gs. – tīklotā (damascētā) laukā novietots medību rags ar ķetnu krustu – Livonijas ordeņa simbolu, kas simbolizēja Ventspili kā ordeņa valstī ietilpstošu pilsētu – redzami jau kādam 1369.g. sastādītam dokumentam pievienotā vaska zīmogā. Senais heraldiskais simbols spilgti apliecina Latvijas un Ventspils piederību pie viduslaiku Eiropas kultūras areāla.

Ventspils pilsētas ģerboņa elementi 14.gs. zīmogā

Ventspils ģerbonis 1543.gada zīmogā

Ar pilsētas senāko pagātni saistītos heraldiskos simbolus Ventspils turpina saglabāt arī turpmākajos gadsimteņos. Medību ragu un ordeņa krustu var redzēt gan pilsētas Kurzemes un Zemgales hercogistes laika simbolikā, gan arī laikā, kad pilsēta ir Kurzemes guberņas sastāvā.

Ventspils pilsētas tiesas zīmogs, 17.gs.

Ventspils pilsētas ģerbonis 1846.gadā

Jaunajā Latvijas Republikā par pilsētu ģerboņu izveidošanu un senās simbolikas apstiprināšanu vai pārveidošanu sāka rūpēties 1921.-1923.gadā. Ventspils pilsētas ģerboni Latvijas Republikas valsts prezidents Jānis Čakste oficiāli apstiprināja 1925.gada 31. oktobrī. Tā apraksts un zīmējums veidots, balstoties uz vēsturisko pilsētas heraldisko simbolu. Ģerboņa oficiālais heraldiskais apraksts bija: “Sarkans damiscēts lauks, augšējā daļā zelta ķetnu krusts, apakšējā – mednieka taure”.

1925.gadā apstiprinātā Ventspils pilsētas ģerboņa zīmējums

Pēc 1940.g. šo Ventspils pašapliecināšanās zīmi neizmantoja.

Jaunu Ventspils ģerboni izstrādāja 1968. gadā. Ignorējot senos heraldikas likumus un pilsētas vēsturisko ģerboni, tika izmainīts ģerboņa zīmējums. “Padomju Ventspils” ģerbonī krustu nomainīja stūres rats, ģerbonī ievietoja Latvijas PSR karoga simboliku. Vēl vairāk izmainītā veidā šie elementi tiek sakārtoti nākamajā, 1970.gadā pieņemtajā “ģerbonī”.

1968. un 1970.gadā izveidotā „padomju Ventspils” ģerboņa attēli

Ventspils pilsētās ģerboni Atmodas laikā atjaunoja Ventspils pilsētas Tautas deputātu padome,1989.gada 29. martā pieņemot lēmumu “Par Ventspils pilsētas vēsturiskā ģerboņa atjaunošanu”. 

Valsts heraldikas komisija 2002. gadā apstiprināja vēsturisko Ventspils pilsētas ģerboni, precizējot tā heraldisko aprakstu: “Purpura laukā ar sudraba tīklojumu sudraba medību rags ar zelta iemuti, stīpu un apmali, virs tā zelta ķetnu krusts”.  2011. gada 28. jūlijā Latvijas Republikas Kultūras ministrija Ventspils pilsētas ģerboni reģistrēja Ģerboņu reģistrā.

Ventspils pilsētas ģerboņa lietošanas kārtību  nosaka Ventspils pilsētas domes 2018. gada 16. februārī pieņemtie saistošie noteikumi “Par Ventspils pilsētas simboliku” .

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture