Pasniegtas Izglītības inovācijas balvas

1

Mācību gada noslēgumā Ventspils pašvaldība turpina tradīciju un pateicas skolēniem un skolotājiem par augstiem sasniegumiem valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī konkursos, skatēs un sporta sacensībās.

Otrdien, 30.maijā, svinīgos pasākumos Ventspils Livonijas ordeņa pilī un Ventspils Jaunrades namā Izglītības inovācijas balvas apliecības un naudas balvas par sasniegumiem 2022./2023. mācību gadā saņēma kopā 104 skolēni un 47 skolotāji.

Ģeogrāfijas valsts 40. olimpiādē Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolēns Kristofers Štekerhofs saņēmis II pakāpes diplomu (skolotāja Skaidrīte Dzindzuka). Franču valodas valsts 52.olimpiādē Atzinību saņēmusi Vlada Šafranska no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases (skolotāja Svetlana Bērziņa). Bioloģijas valsts 45. olimpiādē teicami rezultāti Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 9.klases skolniecēm Alijai Želninai – II pakāpes diploms, bet Noelai Jareminai III pakāpes diploms (abām skolotāja Irina Ivane).

Latvijas 47. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē ar III pakāpes diplomu apbalvota Krista Alise Ālīte un Beāte Beta Makovska (abas no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases, skolotāja Irina Ivane). Latvijas atklātajā lingvistikas olimpiādē Kārlis Gustavs Sūniņš ieguvis 3.vietu, bet Atzinību – Valters Vieško (abi Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolēni, skolotāja Lienīte Zorģe). Atzinību Latvijas Lingvistikas olimpiādē saņēmis Kristaps Kārkliņš no Ventspils 4.vidusskolas 8.klases (skolotāja Aiva Belte). Atklātajā matemātikas olimpiādē 1.vietu ieguvusi Marianna Višņauskaite, bet 2. vietu ­– Emīlija Klapare (abas Ventspils 1.pamatskolas 6.klases skolnieces, skolotāja Guna Grīnvalde). Atklātajā matemātikas olimpiādē 2.vietu ieguvis arī Ventspils 4. vidusskolas 8. klases skolēns Jānis Edgars Neimanis. Latvijas un novadu mācības atklātajā olimpiādē 3. vietu ieguvis Kārlis Rūdolfs Kaktiņš (Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 12.klase).

Diplomus un atzinības Ventspils skolēni saņēmuši arī par dalību konkursos, skatēs un sacensībās. Ar pilnu Izglītības inovācijas balvu saņēmēju sarakstu var iepazīties šeit.

Paldies skolēniem par uzņēmību piedalīties un izaicināt sevi, parādīt zināšanas ārpus skolas mācību satura! Paldies pedagogiem par skolēnu iedrošināšanu un sagatavošanu!

17

Autors: Ventspils hronikas arhīvs


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture