Pašvaldība līdzfinansē dzīvojamās mājas jaunbūves projekta īstenošanu Ventspilī

1

2019. gada decembrī Ventspils valstspilsētas pašvaldība kā pirmā pašvaldība Latvijā, risinot īres mājokļu pieejamības problēmu un vienlaikus veicinot uzņēmējdarbības attīstību, apstiprināja kārtību, kādā Ventspils valstspilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu jaunu īres dzīvojamo māju būvniecībai.

2020. gada aprīlī tika apstiprināts nolikums īres dzīvojamo māju Ventspilī jaunbūvju projektu līdzfinansēšanas konkursam. Savukārt, ņemot vērā nekustamo īpašumu attīstītāju priekšlikumus, 2022. gada 7. aprīlī tika uzlabots un apstiprināts konkursa nolikums jaunā redakcijā. Piedāvājumus konkursa 2. kārtai pretendenti varēja iesniegt laika periodā no 2022. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. janvārim.

Ceturtdien, 13. aprīlī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzfinansējumu 200 000 EUR apmērā īres dzīvojamās mājas jaunbūves projekta īstenošanai Sinagogas ielā 2, Ventspilī.

Projektu “Īres dzīvojamās mājas jaunbūve Sinagogas ielā 2, Ventspilī” īstenos SIA “Monumental”, paredzot divstāvu ar mansardu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ar 16 dzīvokļiem, t.sk. 12 pašvaldības līdzfinansētiem dzīvokļiem. Teritorijā ir plānotas arī autostāvvietas. SIA “Monumental” projekta iesniegumā ir norādīts, ka jaunbūvi paredzēts nodot ekspluatācijā 36 mēnešu laikā no finansēšanas līguma noslēgšanas brīža.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums tiks sniegts kā de minimis atbalsts, un tā maksimālais apjoms paredzēts 35% apmērā no būvniecības kopējām attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1 200 EUR bez PVN uz vienu pašvaldības līdzfinansējamā dzīvokļa kvadrātmetru un ne vairāk kā 200 000 EUR kopsummā. Pašvaldības līdzfinansējums tiks izmaksāts pēc dzīvojamās mājas nodošanas ekspluatācijā, finansējuma saņēmēja īpašuma tiesības nostiprināšanas Zemesgrāmatā un atbilstoša rēķina iesniegšanas Ventspils valstspilsētas pašvaldībā.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture