Pašvaldība līdzfinansē dzīvojamās mājas pārbūves projekta īstenošanu Ventspilī

1

2022. gada 15. decembrī Ventspils valstspilsētas pašvaldība, risinot īres mājokļu pieejamības problēmu un vienlaikus veicinot uzņēmējdarbības attīstību, apstiprināja kārtību, kādā Ventspils valstspilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu ēku atjaunošanai vai pārbūvei nolūkā radīt īres dzīvokļus Ventspilī.

Piedāvājumus līdzfinansēšanas konkursa “Ēku atjaunošana vai pārbūve, nolūkā radīt īres dzīvokļus Ventspilī” 1. kārtai pretendenti varēja iesniegt laika periodā no 2023. gada 9. janvāra līdz 2023. gada 7. jūlijam ieskaitot.

Ceturtdien, 14. septembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzfinansējumu 99 900 EUR apmērā projekta “Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas vienkāršotā pārbūve Kuģinieku ielā 7, Ventspilī” īstenošanai.

Projektu “Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas vienkāršotā pārbūve Kuģinieku ielā 7, Ventspilī” īstenos SIA “D63”. Šobrīd zemes gabalā atrodas divas ēkas – trīs stāvu dzīvojamā māja un mūra saimniecības ēka zemes gabala dziļumā. Ēkas celšanas laiks ir 1911.gads. Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Ventspils pilsētas vēsturiska centra Vecpilsētas teritorijā. Mājas plānojums paredz saglabāt esošo kāpņu telpu un izveidot 13 dzīvokļus, t.sk. 8 pašvaldības līdzfinansējamos dzīvokļus. Saimniecības ēka tiek saglabāta kā saimniecības ēka.

SIA “D63” projekta iesniegumā ir norādīts, ka māju paredzēts nodot ekspluatācijā 24 mēnešu laikā no finansēšanas līguma noslēgšanas brīža.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums tiks sniegts kā de minimis atbalsts, un tā maksimālais apjoms paredzēts 35% apmērā no būvniecības kopējām attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 350 EUR bez PVN uz vienu pašvaldības līdzfinansējamā dzīvokļa kvadrātmetru un ne vairāk kā 200 000 EUR kopsummā. Pašvaldības līdzfinansējums tiks izmaksāts pēc dzīvojamās mājas nodošanas ekspluatācijā, finansējuma saņēmēja īpašuma tiesības nostiprināšanas Zemesgrāmatā un atbilstoša rēķina iesniegšanas Ventspils valstspilsētas pašvaldībā.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture