Darbības virzieni

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” ir Ventspils valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic Ventspils valstspilsētas domes vienu no deleģētajām autonomajām pašvaldības funkcijām – Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā nodrošina fiziskas un juridiskas personas ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” pamatdarbības pakalpojumi ir sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi:

 • Ūdens apgāde:
  • ūdens ražošana (ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā);
  • ūdens piegāde (ūdens piegāde no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai).
 • Kanalizācija:
  • notekūdeņu savākšana (notekūdeņu savākšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās no piederības robežas līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām)
  • notekūdeņu attīrīšana (notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos, izņemot notekūdeņu savākšanu lietus kanalizācijas sistēmās)
 • Pašvaldības SIA „ŪDEKA” palīgdarbības pakalpojumi ir saistīti ar pamatdarbības pakalpojumu nodrošināšanu, un galvenie no tiem ir:
  • ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apkalpošana
  • kanalizācijas nosēdtvertņu skalošana un tīrīšana
  • ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana, nomaiņa un plombēšana.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Sniegtie pakalpojumi

Paziņot par prombūtni vai pārtraukt centralizēto pakalpojumu saņemšanu uz noteiktu laiku

Saņemt izziņu par parāda neesamību (vai parāda apmēru)

Pieteikt asenizācijas pakalpojumu

Uzstādīt vai nomainīt ūdens patēriņa skaitītājus

Saņemt atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā

Saņemt tehniskos noteikumus ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanai

Sākt lietot centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus (pakalpojumu līguma noslēgšana)

Pieslēgt īpašumu centralizētajam ūdensvada un kanalizācijas tīklam

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Darba laiks

Administrācijas darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00
Pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 – 13:00

Klientu pieņemšanas laiks:
Klientu pieņemšanas vieta Talsu iela 65, Ventspilī:
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00
Ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00
Klientu pieņemšanas vieta Pils iela 12, Ventspilī:
Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 17.30
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00
Piektdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00

Tehniskā daļa:
Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00

Pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 – 13:00

Vadība

Edgars Daugelis

Valdes priekšsēdētājs

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture