Nolikums

  • Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Pašvaldības policija” – ir izveidota 1992. gada 19. oktobrī pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma Par policiju 19. pantu un saskaņā ar Ventspils pilsētas Tautas deputātu padomes valdes lēmumu.
  • Pašvaldības policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, starptautiskie līgumi, kurus noslēgusi vai kuriem pievienojusies Latvijas Republika, Latvijas Republikas likumi, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, rīkojumi, Ventspils valspilsētasp domes pieņemtie saistošie noteikumi, lēmumi un rīkojumi u.c., kas nosaka ar Ventspils Pašvaldības policijas darbību saistīto jautājumu reglamentējošas normas.

Pašvaldības policijas vadība un administrācija (636 24729 vai mob. 26549918)

Darba laiks:

  • Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00
  • Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
  • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
  • Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
  • Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00

Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00.

Dežūrdaļa (mob. 28680808; 636 80808, 636 22934)

Ģertrūdes iela 16, Ventspils LV – 3601

Darba laiks: katru dienu no plkst. 00.00 līdz 24.00

Bankas norēķinu rekvizīti, kur ieskaitāmi Ventspils Pašvaldības policijas uzliktie naudas sodi par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu:

Banka: Luminor Bank AS

Norēķinu konta Nr. LV77RIKO0000086189233

SWIFT kods: RIKOLV2X

Sniegtie pakalpojumi

  • Pārkāpumu novēršana
  • Sabiedriskās kārtības nodrošināšana dažādos pasākumos
  • Likumpārkāpumu profilakses darbs ar bērniem

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture