Kapitāla pārvaldības nodaļa veic Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktās pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrību pārvaldības funkcijas un pārstāv Ventspils valstspilsētas pašvaldības intereses kapitālsabiedrībās, kurās tai ir pašvaldības ieguldījumi.

Kapitāla pārvaldības nodaļas darbības mērķis ir kontrolēt pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrību finanšu resursu efektīvu izmantošanu un sniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim nepieciešamās ziņas, lai tas varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas.

Nodaļa arī pārrauga pašvaldības patstāvīgo funkciju (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, dzīvojamā fonda uzturēšana, veselības aizsardzība, sports, transports, kultūra, utt.), ko nodrošina kapitālsabiedrības, īstenošanu.

Papildus augstāk minētajam, nodaļas uzdevums ir uzraudzīt līdzdalības kapitālsabiedrību īstermiņa un ilgtermiņa budžetu, kā arī potenciālo attīstības projektu, plānošanu un īstenošanu.

Darba laiks

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00

Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00

Oficiālā elektroniskā adrese: kpn@90000051970

Vadība

Rita Ozoliņa

Vadītāja

Kontakti

Jūras iela 36, Ventspils, LV 3601
E-adrese

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture